Forums
Izvadi kuģi cauri Suecas kanālam. Spēlīte. - Drukājama versija

+- Forums (https://kubele.tk/forums)
+-- Forums: Laika nosišana (https://kubele.tk/forums/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forums: Citas spēles (https://kubele.tk/forums/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Virtene: Izvadi kuģi cauri Suecas kanālam. Spēlīte. (/showthread.php?tid=140)Izvadi kuģi cauri Suecas kanālam. Spēlīte. - Forumotajs - 2021-04-08

Izvadi kuģi cauri Suecas kanālam. Spēlīte.
https://edition.cnn.com/interactive/2021/03/cnnix-steership/