Vēsturiski nozīmīgas grāmatas

Lietotāja attēls
tas_pats_lv
Memuārists
Ziņas: 752
Pievienojies: 22 Feb 2011 23:02

Vēsturiski nozīmīgas grāmatas

Nelasītas ziņa tas_pats_lv » 24 Nov 2015 00:14

Nu sāksim ar 20.gs vadlīnijas nosakošo grāmatu un vienu no 20.gs vēsturi visvairāk ietekmējušo autoru:
K.Marksu
Vikipēdija
vēsture.eu

un viņa viens nozīmīgākajiem, kaut nebūt ne raksturīgajiem darbiem - "Kapitāls" (1867)

"Bet pa to laiku čartistu partijas fiasko, kuras vadoņi tika ieslodzīt cietumos un kuras organizācija tika sagrauta, satricināja Anglijas strādnieku šķiras paļāvību uz saviem spēkiem. Drīz pēc tam jūnija sacelšanās Parīzē un tās asiņainā apsiešana apvienoja tiklab kontinenta Eiropā, kā arī Anglijā ap vienu kopēju īpašuma, reliģijas, ģimenes un sabiedrības glābšanas lozungu visas valdošo šķiru frakcijas: zemes īpašniekus un kapitālistus, biržas vilkus un bodniekus, protekcionistus un brīvtirdzniecības aizstāvjus, valdību un opozīciju, priesterus un brīvdomātājus, jaunas netikles un vecas mūķenes! Strādnieku šķiru visur nolādēja, vajāja , pakļāva “likuma pret aizdomīgajiem”. Tādējādi fabrikantu kungi varēja nekautrēties. Viņi uzsāka atklātu sacelšanos ne tikai pret 10 stundu darba dienas likumu, bet arī visu likumdošanu, kura sakot ar 1833.g. , bija centusies nedaudz ierobežot darbaspēka “brīvo” izsūkšanu. Tas bija dumpis verdzības aizstāvēšanai miniatūrā, kas vairāk nekā divus gadus notika ar cinisku nekautrību, ar teroristisku enerģiju, pie tam bija jo vieglāk tāpēc, ka sadumpojies kapitālists ne ar ko citu neriskēja kā vien ar sava strādnieka ādu."

K.Marks “Kapitāls” VIII nodaļa "Darba diena"
Kapitals 1 dala(K.Markss).pdf
(51.47 MiB) Lējupielādēts 154 reizes
Kapitals 2 dala(K.Markss).pdf
(32.39 MiB) Lējupielādēts 201 reizes
Kapitals 3 dala(K.Markss).PDF
(52.75 MiB) Lējupielādēts 156 reizes

Lietotāja attēls
tas_pats_lv
Memuārists
Ziņas: 752
Pievienojies: 22 Feb 2011 23:02

Re: Vēsturiski nozīmīgas grāmatas

Nelasītas ziņa tas_pats_lv » 13 Dec 2015 15:35

Nākamā grāmata, protams, ir viena no semītu monodievību pasludinošās teoloģija.
Par korānu

Korāns tiek uzskatīts par Allaha vārdiem, kuri ir islāma ticības galvenais avots. Korāns ir vēsturiska autentiska liecība par nozīmīgākajiem notikumiem Arābijas pussalā 7. gadsimta sākumā, kura apraksta arābu civilizācijas politeisma izpausmes tumsonības laikmetā un elku pielūdzēju reakciju uz Dieva sūtītā pravieša aicinājumiem pievērsties viendievībai. Tas dod praktiskos un garīgos norādījumus, kuri veicināja šīs sabiedrības totālu izmainīšanos sociālajā, ideoloģiskajā un reliģiskajā jomā divu gadu desmitu laikā. Kurāns ir vēsturiska liecība arī par citu pussalu apdzīvojošu tautu vēsturi. Tas atklāj vietējo jūdaisma piekritēju uzvedību tā laika apstākļos un viņu reakciju uz gaidītā pravieša arābu izcelsmi. Korāns ir vēsturiska liecība arī par senāko cilšu un tautu vēsturi, kurš atklāj to pastāvēšanas un bojāejas detaļas.

Korāns

Islāmā ar jēdzienu „raksti” jeb „grāmatas” apzīmē atklāsmes, kuras praviešiem atklājis Dievs. Bez Korāna, par tādiem arī uzskata "Suhūf Ibrāhīm" (Ibrāhīma (Ābrama) ruļļi), Tevrātu (Mozum iesniegtais raksts, nejaukt ar Pentateihu), Zabūru (psalmi) un Indžīlu (Jēzum atklātais raksts, nejaukt ar kanonizētajiem evaņģēlijiem), jo tie visi ir minēti Korānā.
Korānā visas šīs atklāsmes sauc par Dieva dotām atklāsmēm.


Suhuf Ibrāhīma (Ibrāhīma ruļļi)

Ibrāhīma ruļļi (arābu: صحف إبراهيم) tiek uzskatīti par pazudušiem. Korānā divās Mekas perioda sūrās atrodama atsauce uz „Ibrāhīma ruļļiem”, ar kuriem, domājams, apzīmētas iepriekšējas atklāsmes. Tajās pašās sūrās tiek atklāts daļējs šo ruļļu saturs.

Tevrāts

Vairāki valodniecības vēsturnieki rakstu avotu kritikas nozarē uzskata, ka piecas Mozus grāmatas ir nevis viena autora darbs, bet ir vairāku atsevišķu rakstu apkopojums. Toties par Tevrātu islāmā sauc svētos rakstus, kurus Dievs devis Mūsam, un tos nevajadzētu jaukt ar sarakstīto Pеntateihu. Kurāns apgalvo, ka Tevrāta autors ir Dievs. Tajā ir teikts: "Patiesi, Mēs lejupsūtījām Tevrātu" (5:44). Jūdaismā par Toru nereti sauc visu Veco derību jeb Tanahu. Islāmā uzskata, ka jūdi Tevrāta tekstu ir sagrozījuši un tā vietā pasniedz Mozus dzīvesstāsta apkopojumu Toru, kurā ir iekļauti juridiska un teoloģiska rakstura fragmenti no Tevrāta.

Zabūrs

Zabūrs (arābu: زبور - burtiski: grāmata, raksts) ir raksti, kas doti pirms Korāna pravietim Dāvūdam, tāpēc to sauc arī par "Dāvūda Zabūru". Islāmā neuzskata, ka Zabūra autors ir Dāvūds, jo to, līdzīgi kā citus svētos rakstus, ir lejupsūtījis Dievs. Korānā ir teikts: "Un Davūdam Mēs iedevām Zābūru" (4:163. un 17:55.). Korānā Zabūru vārdā min tikai trīs reizes. Saskaņā ar viedokli par to, ka 21:105 ir minēts Dāvūda Zabūrs, šī zīme atklāj daļēju Zabūra saturu: "Un [zvēru pie Dieva], Zabūrā [vai Rakstos] pēc Atgādinājuma Mēs ierakstījām, ka zemi iemantos Mani taisnīgie kalpi."" Saskaņā ar šīm zīmēm, Psalmus nedrīkst uzskatīt par Zābūra oriģinālu, jo par Psalmu autoru tradicionāli uzskata Dāvidu,[87] bet neatkarīgi pētnieki uzsver, ka Psalmiem ir vairāki autori, kuru starpā daudzi ir nezināmi.

Indžīls

Viens no lielākajiem pārpratumiem ir uzskats par to, ka Indžīls ir kanonizētie Jaunās Derības evaņģēliji. Ar Indžīlu (arābu: إنجيل ) islāmā apzīmē rakstus, kuri ir atklāti pašam Jēzum jeb islāma tradīcijā Īsam. Korānā ir teikts: "un Mēs iedevām viņam [t.i. Īsam] Indžīlu" (5:46 un 57:27). Islāmā uzskata, ka esošais Evaņģēliju teksts ir Jēzus dzīvesstāsta konspekti, nevis Jēzum atklātais raksts Indžīls, kurš visticamāk ir pazaudēts vai kā citādi beidzis savu pastāvēšanu. Korānā Indžīla saturs tiek atklāts tikai virspusēji: "un Mēs devām viņam Indžīlu, kurā ir vadību un gaisma, kā apstiprinājumu tam, kas bijis iepriekš Tevrātā, kā vadību un pamācību dievbijīgajiem." (5:46). Kā arī: "bet Indžīlā līdzība par viņiem [t.i. ticīgajiem] ir stāds, kas deva savu dzinumu, tad stiprināja to, tad kļuva resns, tad, sajūsminot sējējus, iztaisnojās uz sava stumbra." (48:29).
Islāmā uzskata, ka tikai Korāns no visiem svētajiem rakstiem nav pazaudēts vai sagrozīts.

Imanta Kalnina Korans.pdf
(33.58 MiB) Lējupielādēts 216 reizes

Lietotāja attēls
tas_pats_lv
Memuārists
Ziņas: 752
Pievienojies: 22 Feb 2011 23:02

Re: Vēsturiski nozīmīgas grāmatas

Nelasītas ziņa tas_pats_lv » 13 Dec 2015 16:20

Saites kur vairāk lasīt par Korānu:
Korāns — Vikipēdija https://lv.wikipedia.org/wiki/Korāns
Uldis Bērziņš: Korāns latviešu valodā - zagarins.net http://zagarins.net/korans1.htm
Korāns - IslamMuslim.lv http://www.islammuslim.lv/Download/Latv ... kojums.pdf
Korāns - Vēsture http://vesture.eu/index.php/Kor%C4%81ns
Korāns — teorija. Vēsture, 11. klase. - Uzdevumi.lv http://www.uzdevumi.lv/p/vesture/11-kla ... 5bf00a607b
Korāns - Aliens http://www.aliens.lv/k/1483-korans
Ilmārs Zvirgzds: Latviešu sarkanais korāns http://satori.lv/raksts/3776
Par Korānu, džihādu un garīgajām vērtībām http://www.lvportals.lv/visi/viedokli/2 ... -vertibam/
Olga Pertrova promocijas darbs "Džihāds islāmā, tā izpratnes Eiropā un Latvijas musulmaņu kopienās XXI gs."

tur_pat
Prot rakstīt
Ziņas: 41
Pievienojies: 15 Jūn 2018 16:29

Re: Vēsturiski nozīmīgas grāmatas

Nelasītas ziņa tur_pat » 09 Apr 2019 16:36

Nejauši uzgāju neparasta izdevuma Adolfa Klīves "Brīva Latvija".
Liekas tāds pats izdevums atrodams: http://www.eraksti.lv/buy.php?id=189
Par Klīvi:
Latvijas neatkarības gadi

Ievads. Satversmes sapulces pirmā diena un prezidija noorganizēšana. Monumentālā agrārreforma. Latvijas demokratiskās republikas satversme. K. Ulmaņa valdība un tās krišana. Z. Meierovica valdības nodibināšana. Valdības maiņas nozīme. Latvijas de jūre atzīšana. Latviešu zemnieku savienība. Organizācijas jautājumi. A. Niedras un M. Valtera polītikas atbalsis zemniecībā. LZS un Konsums. LZS un Latviešu lauksaimnieku ekonomiskā sabiedrība. Mācīsimies no kaimiņiem. Mācīsimies no Čechoslovakijas. Latvijas atjaunošanas sabiedrības (Lats) nodibināšana. H. Celmiņa cīņa pret K. Ulmani. J. Čakste un K. Ulmanis. Baltijas valstu savienības meklēšana. Bulduru konference 6. VIII — 6. IX 1920. Reģionālā Baltijas valstu savienība. Miera līgums ar Vāciju. Miera līgums ar krieviem. Mazā Baltijas valstu savienība. Latvijas-Padomju Savienības tirdzniecības līgums. Latvijas centrālbankas projektēšana. Latvijas bankas nodibināšana. Latvijas bankas attīstība un uzplaukums 1922.—1928. g. Saimnieciskā krize un cīņa pret lata devalvāciju 1. janvāris 1928.—8. oktōbris 1931.g. Latvijas banka demokratijas sabrukuma ēnā no 8. oktōbŗa 1931.—15. maijam 1934. gadā. Latvijas kreditsistēmas reorganizācija, 1934. g. 15. maijs—1940. g. 17. jūnijs. Latvijas bankas darbības beigu posms no 1934. g.— 1940. g. 16. jūlijam. Noslēguma mēnesis 17. jūnijs—16. jūlijs 1940. g. Jaunās valdības jaunā polītika. Celmiņa kabinets. K.Ulmaņa uzskati par Saeimu un valsts satversmi. K. Ulmaņa uzskati par saimniecību un kultūru. Ārpolītika, armija un K. Ulmaņa slēdziens. Mana atbilde un apvērsuma kritika. To visu paturēsim pie sevis. Es apvērsumu noraidu. Es aizeju no frakcijas vadības. Saimnieciskā krize. Polītiskā krize. Ceturtā Saeima. Ceturtā Saeima un Skujenieka valdība. Iekšpolītiskais stāvoklis Latvijā 1933. g. Valsts saimniecības sabrukums. „Mēs neko nevaram darīt,” saka valdība. Apvērsuma gatavotāji. Pērkoņkrustieši un leģionāri. M. Skujenieka, F. Cielēna, J. Baloža apvērsuma gatavošana. K. Ulmanis un satversmes reforma. Ulmaņa apspriedes ar rūpniekiem, namsaimniekiem, ierēdņiem un kaŗavīriem. Ulmaņa apspriede ar A. Bergu. Ulmaņa saprašanās ar latgaliešiem. Ulmanis un Bļodnieka valdība. Sociāldemokrati un Ulmanis. 1934. gada sešpadsmitais maijs. Ārpolītikas problēmas Latvijas demokratijas sabrukuma priekšvakarā. Ulmanis un Zviedrija. Austrumu drošības pakts un Baltijas valstis. Austrumu drošības pakts pārvēršas par Francijas-Krievijas militāru aliansi. Baltijas valstis 1935.—1937. Attiecības ar Vāciju. Attiecības ar Padomju Savienību. Attiecības ar Franciju un Angliju. „Garantijas”. Krievu „garantijas”. Vācijas „garantijas”. Latvija Tautu Savienības Padomē. Hitlers dzen pasauli uz jaunu kaŗu. Igaunijas sūtniecība. Austrijas pievienošana Vācijai 13. martā 1938. g. un Latvijas ārpolītika. Lietuva-Polija 1938. g. Ulmanis par stāvokli Eiropā 1939. g. Sarkanās un melnās frontes kopdarbības ceļu meklēšana. Aukstā kaŗa izbeigšana Hitlera un Staļina starpā. Deklarācija par Maskavas interesēm. Eiropa 1939. g. Lielbritānija pasludina stingru stāju. Vācijas iebrukums Lietuvā. Klaipēdas aneksija. Padomju Savienības draudu nota Latvijai. 1939. g. vasara un ārlietu komisāru maiņa Maskavā. Polija un Otrā pasaules kaŗa sākums. Kaŗš. Igaunija. Noslēgums.

Atbildēt uz ziņu