Okupācija

Foruma noteikumi
Lūdzu, atminieties! Latvieši ir labie, nevis tirliņi!
Lietotāja attēls
tas_pats_lv
Memuārists
Ziņas: 743
Pievienojies: 22 Feb 2011 23:02

Re: Okupācija

Nelasītas ziņa tas_pats_lv » 19 Sep 2011 14:09

Pēc mūsdienu Latvijas 5% anti konstitucionālās barjeras darbības ir skaidrs, ka 1940 gadā Latvieši pavisam mierīgi varēja nobalsot ari par komunistiem. :)

Lietotāja attēls
9K116
Runā vienā laidā
Ziņas: 183
Pievienojies: 08 Mar 2011 14:55

Re: Okupācija

Nelasītas ziņa 9K116 » 19 Sep 2011 15:44

tas_pats_lv raksta:Pēc mūsdienu Latvijas 5% anti konstitucionālās barjeras darbības ir skaidrs, ka 1940 gadā Latvieši pavisam mierīgi varēja nobalsot ari par komunistiem. :)
Jo?

Lietotāja attēls
tas_pats_lv
Memuārists
Ziņas: 743
Pievienojies: 22 Feb 2011 23:02

Re: Okupācija

Nelasītas ziņa tas_pats_lv » 19 Sep 2011 16:21

Racionalitātes princips - jābalso par to, par ko ir vērts balsot! Cilvēki nebalso pēc savas pārliecības, uzskatiem, bet gan pēc mirkļa vājuma (iedvesmas). Bet ja tev nav starp ko izvēlēties, tu vienkārši nobalso (lai viņi tiek galā!).

Lietotāja attēls
tas_pats_lv
Memuārists
Ziņas: 743
Pievienojies: 22 Feb 2011 23:02

Re: Okupācija

Nelasītas ziņa tas_pats_lv » 14 Jan 2012 23:03

Ļoti amizants papīrs:
Piecu Latvijas Senāta senatoru atzinums par Latvijas Satversmes spēkā esamību un Saeimas pilnvarām okupācijas apstākļos.
[1948.gada 13.marts/3.aprīlis]
historia.lv

Tāds pats tiesisks stāvoklis ir arī Saeimas priekšsēdim, resp. viņa vietniekam, kuram ir pienākums nepārtraukti darboties pa visu Saeimas pilnvaru laiku (16.p.) un, bez tam - atklāt jaunievēlētās Saeimas pirmo sēdi (17.p.). Tā kā saskaņā ar iepriekš teikto 1931.gadā ievēlētās Saeimas pilnvaras ir vēl spēkā, tad jāsecina, ka arī Saeimas priekšsēdim vai viņa vietniekam ir spēkā viņu pilnvaras līdz 17.p. paredzētā pienākuma izpildīšanai. No satversmes vēl redzams, ka Saeimas pr-dim starp citu ir pienākums izpildīt valsts prezidenta amat-u, “ja pēdējais atrodas ārpus valsts robežām vai citādi ir aizkavēts izpildīt savu varu” (52.p.). Bet notoriski ir zināms, ka Latvijas valsts prezidents ir kavēts izpildīt savu amatu, jo viņu Latvijas okupanti deportējuši. Tādos apstākļos valsts prezidenta amatu pienākas izpildīt Saeimas pr-dim, bet tā kā viņš ir miris, tad viņa biedram (sal. satversmes 21.p. un Saeimas kartības ruļļa 23.p.) un pie tam līdz tam laikam, kamēr Saeima ievēlēs jaunu valsts prezidentu vai arī tagadējo Saeimas pr-ža vietnieku aizstās jaunievēlētais Saeimas pr-dis. Minētam valsts prezidenta vietas izpildītājam ir atzīstamas visas satversmē paredzētās prezidenta tiesības.
Tātad tiesības bija 1931. gada Saeimai, pret kuru pilsonis Ulmanis veicis nelikumīgas darbības :) Būtu tomēr labi, ja Latvijas valsts tomēr sakārtotu juridiskās lietas ar Ulmani, leģionāriem un 'padomju tautu', kas kalpojuši svešai varai. Proti, tā būtu Satversmes tiesas kompetence, bet jāatrod kāds iesniedzējs kura tiesības uz teiksim satversmes 1 pantu ir cietušas. :)

Lietotāja attēls
tas_pats_lv
Memuārists
Ziņas: 743
Pievienojies: 22 Feb 2011 23:02

Re: Okupācija

Nelasītas ziņa tas_pats_lv » 26 Dec 2012 22:10

Šeit ir jāpiesauc pavisam jocīgs vēsturisks dokuments:
Gunāra Astras pēdējais vārds.
[1983.gada 15.decembrī]
historia.lv
Pievērsīšos dažiem dokumentiem, ko citēšu daļēji pēc atmiņas, daļēji - pēc Maskavas laikraksta “Izvestija”.
1. Padomju varas pirmajā dekrētā - “Dekrētā par mieru” - konstatēts, ka jebkurās vēlēšanās citas valsts armijas klātbūtne ir nelikumīga un to rezultāti NAV VĒRĀ ŅEMAMI.
2. Latvijas Satversme, kuru ir pieņēmusi Latvijas tauta, bet nav to atcēlusi vai izmainījusi, paredz, ka visus valsts dzīves jautājumus izlemj Saeima, izņemot vienu - jautājumu par atteikšanos no valsts suverenitātes. Šo jautājumu var izlemt vienīgi tautas nobalsošanas ceļā.
3. 1920.gada 11.augustā noslēgtā Krievijas - Latvijas miera līguma teksts: “Ievērojot Latvijas tautas noteikti pausto gribu uz neatkarīgu pastāvēšanu, Krievija svinīgi paziņo, ka tā uz mūžīgiem laikiem atsakās no jebkurām suverēnām tiesībām uz Latvijas zemi un tautu. No Latvijas agrākās piederības Krievijas impērijai neizriet nekādas sekas.”
4. Neuzbrukšanas un savstarpējās palīdzības līgums noslēgts starp PSRS un Vāciju 1939.gada 23.augustā. Šī līguma slepenie protokoli citēti dokumentā, adresētā PSRS, VFR, VDR un citiem adresātiem, un tā teksts atrodas krimināllietā nr.26. Slepeno protokolu fotokopijām ir jābūt Augstākās tiesas rīcībā.

Tālāk norādu uz sekojošiem notikumiem:
1. 1940.gada 17.jūnijā Sarkanās Armijas daļas šķērso minētajā mieralīgumā saskaņoto un fiksēto Latvijas-PSRS robežu un ienāk Latvijas teritorijā.
2. 1940.gada 21.jūlijā Saeimas (jādomā, tās vienīgās Saeimas, kuras darbību pārtrauca 1934.gada 15.maija apvērsums, taču - kur ir partiju deputāti??) sēdē tiek pasludināta Padomju Latvijas nodibināšana.
3. 1940.gada 5.augustā PSRS Augstākā Padome pēc deputāta Ahumbajeva priekšlikuma apmierina Padomju Latvijas delegācijas lūgumu par uzņemšanu Padomju Savienībā.
Šajā sakarībā rodas jautājums: kāds bija tiesiskais pamats Sarkanās Armijas ienākšanai Latvijā 17.jūnijā? Atbilde ir tikai viena: nekāds, ja par tādu neuzskata slepenos un noziedzīgos protokolus, kurus pievienoja PSRS-Vācijas līgumam. Ņemot vērā augstāk norādītos dokumentus - “Dekrētu par mieru”, Latvijas Satversmi un Latvijas-PSRS miera līgumu, ir nepieciešams izdarīt šādus secinājumus:
1. 17.jūnija aktam nebija tiesiska pamata.
2. 21.jūlija aktam nebija tiesiska pamata.
Lūk, kādēļ esmu izvēlējies Agņa Baloža sastādīto krājumu, kurā par šiem notikumiem ir konkrēti un argumentēti pastāstīts un no kā izriet viss pārējais, ieskaitot šo tiesas procesu. Būdams Latvijas pilsonis ar nacionālu un demokrātisku pārliecību, nevaru ignorēt augstāk minētos apstākļus.
Ja 17.jūniju un 21.jūliju apmainītu vietām, tas ir, ja 17.jūnijā saskaņā ar Latvijas Satversmi, paužot tautas brīvu gribu, Latvijā būtu nodibināta padomju republika, bet 21.jūlijā Latvijas padomju valdība lūgtu draudzīgās PSRS karaspēku jebkādu iemeslu dēļ ienākt Padomju Latvijā, es respektētu savas tautas gribu, un mani nebūtu, par ko vajāt.
Atļaušos citēt “Izvestiju” Tur 4.lappusē teikts: “Par agresiju tiek atzīta valsts bruņoto spēku ielaušanās vai iebrukums citas valsts teritorijā, vai arī jebkura militāra okupācija, lai arī tai būtu jebkāds pagaidu raksturs, kas ir šādas ielaušanās vai uzbrukuma rezultāts (3. pants).”[1]
Nekādi jebkura rakstura apsvērumi - politika, ekonomika, militāra vai cita rakstura nevar kalpot par agresijas attaisnojumu (5.pants.). (Agresijas definīcija, ANO. 1974.g.)

Lietotāja attēls
9K116
Runā vienā laidā
Ziņas: 183
Pievienojies: 08 Mar 2011 14:55

Re: Okupācija

Nelasītas ziņa 9K116 » 02 Jan 2013 13:45

tas_pats_lv raksta:1. Padomju varas pirmajā dekrētā - “Dekrētā par mieru” - konstatēts, ka jebkurās vēlēšanās citas valsts armijas klātbūtne ir nelikumīga un to rezultāti NAV VĒRĀ ŅEMAMI.
Ja mēs skrupulozi ievērojam šo noteikumu, tad miskastē ir izmetama gan tā AP, kuru ievēlēja 1990. gadā, gan referendums par izstāšanos no PSRS 1991. gada, ja nemaldos, martā, gan arī viena no pirmajām LR v.2.0. Saeimām (Krievijas armijas izvešana beidzās, ja pareizi atceros, tikai 1994. gadā, atskaitot Skrundas lokatoru, kurš turpināja darbību vēl kādus pāris gadus).

Kā arī visas pēc 2003. gada notikušās vēlēšanās Jaunajā Demokrātiskajā Irākā un visas pēc 2001. gada notikušās vēlēšanas Jaunajā Demokrātiskajā Afganistānā. Kas arī visnotaļ ilustratīvi ;)
tas_pats_lv raksta:1940.gada 21.jūlijā Saeimas (jādomā, tās vienīgās Saeimas, kuras darbību pārtrauca 1934.gada 15.maija apvērsums, taču - kur ir partiju deputāti??) sēdē tiek pasludināta Padomju Latvijas nodibināšan
Kā šobrīd ir labi zināms, tā bija jaunievēlētā Saeima, par kuras vēlēšanām arī Astram vajadzēja labi zināt.
tas_pats_lv raksta:kāds bija tiesiskais pamats Sarkanās Armijas ienākšanai Latvijā 17.jūnijā?
Pievelkot aiz ausīm - 1939. gada 5. oktobra Latvijas-PSRS draudzības līgums un tā nosacījumu ievērošana/nodrošināšana. Galu beigās, saskaņā ar šo līgumu PSRS karaspēks Latvijas teritorijā atradās arī pirms 17. jūnija, savukārt Latvijas puses piekrišana ielaist papildus karaspēku, gan jau pēc tā ienākšanas, principā tika panākta (ģenerālis Ūdentiņš ap plkst. 13:00 Jonišķos parakstīja attiecīgus dokumentus).
tas_pats_lv raksta:Atbilde ir tikai viena: nekāds, ja par tādu neuzskata slepenos un noziedzīgos protokolus, kurus pievienoja PSRS-Vācijas līgumam.
Te Astra pamatīgi kļūdās, jo PSRS-Vācijas līgums nekādu tiesisko pamatu šeit nedod principā. SLepenie protokoli, kuri slepeni bija tikai nosacīti, nosprauda vien interešu zonu robežas. Līdzīgi kā pēc-WW2 Eiropu sadalīja Teherānas-Jaltas-Potsdamas konferencēs. No tā nekādi neizrietēja, ka pusēm, kurām bija `iedalītās` konkrētās teritorijas, bija PIENĀKUMS tās nekavējoties savākt (šitais vispār ir ļoti populārs mīts pseidovēstures zinātāju vidū).
tas_pats_lv raksta:tļaušos citēt “Izvestiju” Tur 4.lappusē teikts: “Par agresiju tiek atzīta valsts bruņoto spēku ielaušanās vai iebrukums citas valsts teritorijā, vai arī jebkura militāra okupācija, lai arī tai būtu jebkāds pagaidu raksturs, kas ir šādas ielaušanās vai uzbrukuma rezultāts (3. pants).”
Tāds sīkums, kar diskutēt, cik no laba prāta, bet Latvijas valdība ar Kulmani priekšgalā akceptēja šo `iebrukumu`. Tā ka par militāru agresiju to īsti nosaukt nevar (par politisku gan, bet tas jau ir kašķis par 5. oktobra līguma nosacījumu ievērošanu).
tas_pats_lv raksta:Nekādi jebkura rakstura apsvērumi - politika, ekonomika, militāra vai cita rakstura nevar kalpot par agresijas attaisnojumu (5.pants.). (Agresijas definīcija, ANO. 1974.g.)
Tiesu praksē normatīvos aktus parasti nepiemēro ar atpakaļejošu datumu. Citādi nāktos ne reizi vien un pārskatīt ne vienas valsts robežu vien, pat ja mēs runājam tikai par Eiropu...

Lietotāja attēls
tas_pats_lv
Memuārists
Ziņas: 743
Pievienojies: 22 Feb 2011 23:02

Re: Okupācija

Nelasītas ziņa tas_pats_lv » 02 Jan 2013 15:03

9K116 raksta:
tas_pats_lv raksta:1. Padomju varas pirmajā dekrētā - “Dekrētā par mieru” - konstatēts, ka jebkurās vēlēšanās citas valsts armijas klātbūtne ir nelikumīga un to rezultāti NAV VĒRĀ ŅEMAMI.
Ja mēs skrupulozi ievērojam šo noteikumu, tad miskastē ir izmetama gan tā AP, kuru ievēlēja 1990. gadā, gan referendums par izstāšanos no PSRS 1991. gada, ja nemaldos, martā, gan arī viena no pirmajām LR v.2.0. Saeimām (Krievijas armijas izvešana beidzās, ja pareizi atceros, tikai 1994. gadā, atskaitot Skrundas lokatoru, kurš turpināja darbību vēl kādus pāris gadus).

Kā arī visas pēc 2003. gada notikušās vēlēšanās Jaunajā Demokrātiskajā Irākā un visas pēc 2001. gada notikušās vēlēšanas Jaunajā Demokrātiskajā Afganistānā. Kas arī visnotaļ ilustratīvi ;)
Pirmām kārtām, šīs noteikums ir saistošs tiem , kas viņu pasludināja, proti, padomju varai. :) (Un tas ir pieradījums, ka padomju vara Staļinisma laikā pārveidoja par birokrātiski-militāru huntu, kas vairs pati neievēroja "padomju varas" principus).
Otrkārt, mūsdienu Latvija ir uzbūvēta uz juridiski smagi diskutējamiem principiem. Un valsts ar izglītotiem un apgaismotiem līderiem noteikti meklētu ceļu, kā to sakārtot, un panākt visu Latvijas iedzīvotāju grupu atbalstu šai valstij, nevis musinātu valsts iedzīvotājus uz nacionālu grautiņu rīkošanu un liberālisma popularizēšanu, kā vienīgo izeju.

Lietotāja attēls
9K116
Runā vienā laidā
Ziņas: 183
Pievienojies: 08 Mar 2011 14:55

Re: Okupācija

Nelasītas ziņa 9K116 » 02 Jan 2013 17:13

tas_pats_lv raksta:Pirmām kārtām, šīs noteikums ir saistošs tiem , kas viņu pasludināja, proti, padomju varai.
Formāli - jā! Bet neaizmirsti, ka PSRS armija tobrīd bija nevis parasta PSRS armija, bet Strādnieku un Zemnieku Sarkanā Armija! Līdz ar to šo Tavu iebildumu var mierīgi noraidīt ar vienkāršu Hand Wave (silti iesaku izlasīt linku, vismaz Laconic sadaļu, ja slinkums uz daudz burtiem ;) ), proti - strādnieku un zemnieku armija, kas steidzas palīgā brālīgās tautas proletariātam cīņā pret saviem apspiedējiem, stāv pāri valstiskai piederībai :P
tas_pats_lv raksta:Otrkārt, mūsdienu Latvija ir uzbūvēta uz juridiski smagi diskutējamiem principiem.
Jā, ja grib piesieties, tādus var atrast.
tas_pats_lv raksta:Un valsts ar izglītotiem un apgaismotiem līderiem noteikti meklētu ceļu, kā to sakārtot, un panākt visu Latvijas iedzīvotāju grupu atbalstu šai valstij, nevis musinātu valsts iedzīvotājus uz nacionālu grautiņu rīkošanu un liberālisma popularizēšanu, kā vienīgo izeju.
Man ir nelabas aizdomas, ka vairums Latvijas iedzīvotāju (latviešus ne tikai ieskaitot, bet ar viņiem pat sākot!) ir visai attāli no raksturojuma `izglītoti un apgaismoti`... :(

Lietotāja attēls
tas_pats_lv
Memuārists
Ziņas: 743
Pievienojies: 22 Feb 2011 23:02

Re: Okupācija

Nelasītas ziņa tas_pats_lv » 09 Jan 2013 11:11

9K116 raksta: Man ir nelabas aizdomas, ka vairums Latvijas iedzīvotāju (latviešus ne tikai ieskaitot, bet ar viņiem pat sākot!) ir visai attāli no raksturojuma `izglītoti un apgaismoti`... :(
Vairumu arī nevajag, vajag dažus - "oli", lai viņi viens otru stutējot tiek līdz risinājumam. :) Un man šķiet, ka Latvijas iedzīvotāji tomēr ir gana izglītoti un apgaismoti, tikai apkrāpti - "gana zēns un velns" motīvs. Katrā gadījumā, nav sliktāk kā Vācija pēc 2 pasaules kara, bet vācieši varēja un ja Latvijas iedzīvotāji neatmetīs paši sev ar roku, arī viņiem izdosies, tik jātur možs gars.

Lietotāja attēls
9K116
Runā vienā laidā
Ziņas: 183
Pievienojies: 08 Mar 2011 14:55

Re: Okupācija

Nelasītas ziņa 9K116 » 09 Jan 2013 14:52

tas_pats_lv raksta:Vairumu arī nevajag, vajag dažus - "oli", lai viņi viens otru stutējot tiek līdz risinājumam. :)
Hmm, vai Tu esi PAR oligarhiem? Jā, viņi stutēs viens otru, bet kāds labums no tā būs tautai?

Lietotāja attēls
tas_pats_lv
Memuārists
Ziņas: 743
Pievienojies: 22 Feb 2011 23:02

Re: Okupācija

Nelasītas ziņa tas_pats_lv » 02 Feb 2013 22:08

Nē es neesmu par oligarhiju vairāk kā par plutokrātiju. Es esmu par oli līderiem sabiedrībā un viņu konkurenci. Jo Franču apgaismības demokrātija ir reāls falsificējums. ;) Jeb vienkāršāk sakot, es esmu par to lai progresu virzītu spējīgie nevis idiotiska masa pēc pelēko kardinālu manipulācijām. :)

Lietotāja attēls
tas_pats_lv
Memuārists
Ziņas: 743
Pievienojies: 22 Feb 2011 23:02

Re: Okupācija

Nelasītas ziņa tas_pats_lv » 21 Dec 2013 03:51

Latvijas okupācija-dogma vai mīts? Vēsture liecina!

youtu.be/JKd4akqrP9E

Atbildēt uz ziņu