Pirmais iskolastrels

Foruma noteikumi
Lūdzu, atminieties! Latvieši ir labie, nevis tirliņi!
Lietotāja attēls
tas_pats_lv
Memuārists
Ziņas: 734
Pievienojies: 22 Feb 2011 23:02

Pirmais iskolastrels

Nelasītas ziņa tas_pats_lv » 13 Apr 2012 22:26

http://zagarins.net/JG/jg96/JG96_Ezergailis.htm

Andrievs Ezergailis
PIRMAIS ISKOLASTRELS
Šinī rakstā galvenokārt tiks apskatīti pirmā Iskolastrela sākuma un vidus posmi. Dažādi vēsturnieki, kā arī 1917. gada notikumu līdzgaitnieki, mēģinājuši atrast dažādas atbildes strēlnieku radikālismam 1917. gadā, kā arī turpmākos revolūcijas un pilsoņu kaŗa gados. Viena no līdzšinējo iztulkojumu nepilnībām tā, ka liela daļa mēģinājuši teikt pēdējo jeb galīgo vārdu, tādēļ bieži vien sīkāku notikumu analīze atstāta novārtā. [1] Daudz uzmanības veltīts 17. maija strēlnieku otras lielās padomes pieņemtajai Jūlija Daniševska izstrādātajai rezolūcijai, kas izteica pagaidu valdībai neuzticību un nosodīja tās kaŗa polītiku. Pirms lielinieku apvērsuma šāda veida draudu izteikšana demokratiskām un republikāniska tipa valdībām nebija bieži sastopama lieta ne Krievijas, ne arī Eiropas vēsturē, tādēļ šai rezolūcijai pievērstā uzmanība nav bez nozīmes. Šķiet, šo momentu uzsvērdami, kļūdījušies tomēr ir tie memuāristi un vēsturnieki, kas uzskata 17. maija rezolūciju par kādu lielu pārsteigumu vai arī par intensīvas propagandas augli. [2] Tā kā vēsturnieku starpā vienmēr bijušas aizdomas, ka „fortuna” met kauliņus par tautu likteņiem, un tā kā modernos laikos propagandas nozīme polītikā nav noliedzama, tad arī šīs teorijas nebūtu pilnīgi noliedzamas. Šī raksta pamatdoma atšķirsies no „pārsteiguma” un „propagandas” teorijām tanī ziņā, ka tiks analizēta un saskatīta sakarība un secība starp Iskolastrela sākuma un beigu posmiem − starp Iskolastrela dibināšanas un 12.-17. maija kongresu.
Attēls
Iskolastrela pirmais sastāvs. 1. rindā trešais no kreisās − K. Pētersons, ceturtais − P. Bārda, piektais − V. Ozols*, astotais − A. Pētersons.
No Latviešu strēlnieku vēstures. J. Krastiņa redakcijā. Izdevniecība „Zinātne” Rīgā, 1970. g.

* Voldemārs Ozols - http://lv.wikipedia.org/wiki/Voldem%C4%81rs_Ozols

Atbildēt uz ziņu