Militarā valoda
#1
Lai varētu iznesties militārās simulācijas spēlēs laikā ar valodu, viņu vajag mazliet apgūt. Klasiskā atruna ir ka nav militāro termiņu latviešu valodā, bet tā ir uzspiesta ar valodas kultūrtrēģerisma politiku.  https://vvc.gov.lv/index.php?route=produ...y&path=288

Citāts:NATO militāro terminu vārdnīca
Izdota 2004. gadā
[Attēls: nato_miltermvaardn.jpg]
PRIEKŠVĀRDS 

Latvijas karavīriem un citiem ar valsts aizsardzības jomu saistītiem cilvēkiem NATO integrācijas procesa laikā ir nācies saskarties ar jauniem un specifiskiem, līdz šim nedefinētiem jēdzieniem. Bez praktiski izmantojamas vārdnīcas bieži vien ir grūti orientēties lielajā un sarežģītajā NATO dokumentu klāstā, kā arī ikdienā lietot vienotus un visām Ziemeļatlantijas alianses dalībvalstīm saprotamus militāros terminus.

Aizsardzības ministrija, sadarbojoties ar Tulkošanas un terminoloģijas centru un Nacionālo bruņoto spēku speciālistiem, ir izveidojusi NATO militāro terminu vārdnīcu. Vārdnīcā ir ietverti visām NATO valstīm saistošie militārie termini un definīcijas un to tulkojumi latviešu valodā. Vārdnīcas nolūks ir veicināt veiksmīgu un ātru integrāciju NATO struktūras un izpratni par NATO dokumentos lietotajiem jēdzieniem. NATO militāro terminu vārdnīca būs noderīga gan Nacionālo bruņoto spēku karavīriem Latvijā, gan dienošajiem ārpus valsts robežām, kā arī tiemļ, kas nodarbojas ar aizsardzības jautājumu izpēti un struktūras administrēšanu.

Vārdnīcas pamatā ir NATO standartizācijas dokumentos sastopamie termini un jēdzieni, jo standartizācija skar jebkuru spēku veidu un atsevišķo vienību. Šajā krājumā ir ietverti arī NATO dokumentos izmantotie termini un definīcijas, kuriem līdz šim tulkojuma latviešu valodā nav bijis. Pilnīgi jauni termini sastopami jomās, kas attiecas uz jaunām tehnoloģijām, iekārtām un aprīkojumu.

Krājumā ir ietverta tikai daļa no NATO dokumentos sastopamajiem terminiem, tāpēc ceru, ka vārdnīcas lietotāji būs atsaucīgi un norādīs nepieciešamos papildinājumus terminu klāstā.

Ceru, ka angļu - latviešu NATO militārās terminoloģijas vārdnīca būs labs palīgs visiem, kas strādās ar NATO dokumentiem.


Citāts:Vārdnīcas lietotājiem

Angļu-latviešu NATO terminu un definīciju vārdnīcā apkopoti vairāk nekā 1700 svarīgākie NATO termini ar definīcijām gan angļu, gan latviešu valodā. Visus vārdnīcā iekļautos terminus apstiprināju si Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Militārās terminolo ģijas apakškomisija, kurās sastāvā ietilpst visu spēku veidu, Latvija s Republikas Aizsardzības ministrijas, Tulkošanas un terminoloģijas centra un LZA TK pārstāvji.

Vārdnīcas beigās lietotāju ērtībai iekļauts apvērsts terminu rādītājs, pēc kura iespējams atrast termina tulkojumu angļu valodā.

Visi vārdnīcā iekļautie termini un to definīcijas ņemtas no oficiāliem NATO terminu un definīciju glosārijiem.

Turklāt rezultāti ir brīvi pieejami tiešsaistē: https://termini.gov.lv/kolekcijas/7

Citāts:Valsts valodas centra izstrādātie aizsardzības, militārās zinātnes un bruņoto spēku termini

Terminu kolekcijā apkopoti Valsts valodas centra izstrādātie aizsardzības, militārās zinātnes un bruņoto spēku termini.
Atbilde
« Vecāks | Jaunāks »


Ziņas šai virtenē
Militarā valoda - Forumotajs - 2020-06-14 16:42
RE: Militarā valoda - hobbit_lv - 2020-06-15 19:41
RE: Militarā valoda - hobbit_lv - 2020-06-18 15:10

Pārlēkt uz:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)