Lietotāja rīki

Vietnes rīki


veidenbaums:dzeja

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
veidenbaums:dzeja [2019/12/01 04:00]
biblio
veidenbaums:dzeja [2020/07/31 21:42] (patlaban)
biblio
Rinda 9: Rinda 9:
   * [[veidenbaums:Laimerkus|Lai mērķus tādus sev spraužam ...]]   * [[veidenbaums:Laimerkus|Lai mērķus tādus sev spraužam ...]]
   * [[veidenbaums:vaisenatne|Vai senatnē vien tikai vīri bija ...]]   * [[veidenbaums:vaisenatne|Vai senatnē vien tikai vīri bija ...]]
 +  * [[veidenbaums:parvelti|Par velti ir nožēlot agrākos grēkus ...]]
 +  * [[veidenbaums:kadniknas|Kad niknas vētras dzīvei postu draud ...]]
 +  * [[veidenbaums:lainedoma|Lai nedomā cilvēks, ka otrs ir slikts ...]]
 +  * [[veidenbaums:promno|Prom no laukiem aizsteidzies sniegs ...]]
 +  * [[veidenbaums:jatev|Ja tev pasaulē jūtīga sirds ...]]
 +  * [[veidenbaums:esdomaju|Es domāju, ka pasaulē ...]]
 +  * [[veidenbaums:kamtik|Kam tīk dzīvot, tas lai dzīvo ...]]
 +  * [[veidenbaums:vissjoks|Viss ir joks, par visu smejies ...]]
 +  * [[veidenbaums:pecidealiem|Pēc ideāliem cenšas lielie gari ...]]
 +  * [[veidenbaums:vienkarsilautini:Vienkārši ļautiņi ...]]
 +  * [[veidenbaums:naktolimpa|Nākt Olimpā mums aizliedz dievu spēks ...]]
 +  * [[veidenbaums:daudzvaram|Daudz varam runāt un spriest, kāds uzdevums cilvēka dzīvei ...]]
  
 +**Ironija un žults**
 +  * [[veidenbaums:draugsuz|Draugs, uz visas zemes lodes ...]]
 +  * [[veidenbaums:kamvelti|Kam velti dārgo laiku tērē ...]]
 +  * [[veidenbaums:mumslatviesiem|Mums, latviešiem, dzejnieku milzīgs bars ...]]
 +  * [[veidenbaums:jagribi|Ja gribi tikt pie labas vietas ...]]
 +  * [[veidenbaums:cienibudod|Cienību dod liela barda ...]]
 +  * [[veidenbaums:ikkatristev|Ikkatris tev godu dod, centīgais vīrs ...]]
 +  * [[veidenbaums:daudzgodigu|Daudz godīgu cilvēku pasaulē dzīvo ...]]
 +  * [[veidenbaums:tautatauta|Tauta, tauta, gaišā latvju tauta ...]]
 +  * [[veidenbaums:virszemes|Virs zemes nav taisnības, dūrei tik spēks ...]]
 +  * [[veidenbaums:ejundzenies|Ej un dzenies tik pēc naudas ...]]
  
 +**Pa dažādām takām**
 +  * [[veidenbaums:palatvijas|Pa Latvijas kalniem un lejām ...]]
 +  * [[veidenbaums:rausvetku|Rau, svētku eglīte tik koši ...]]
 +  * [[veidenbaums:velneesmu|Vēl neesmu dubļos tik dziļi es slīcis ...]]
 +  * [[veidenbaums:nostreiz|Nost reiz skumjību sviedīšu tumšo]]
 +  * [[veidenbaums:jauziedona|Jau ziedoņa vēsmas no dienvidiem plūst ...]]
 +  * [[veidenbaums:sniegsno|Sniegs no laukiem projām steidzas ...]]
 +  * [[veidenbaums:palaukiem|Pa laukiem jau ziedonis dvašo ...]]
 +  * [[veidenbaums:jauziediem|Jau ziediem rotātas pļavas ...]]
 +  * [[veidenbaums:upesmalu|Upes malu liepas ēno ...]]
 +  * [[veidenbaums:parozu|Pa rožu ziediem mājās rotājoties ...]]
 +  * [[veidenbaums:kurklusa|Kur klusā naktī lakstīgalas dzied ...]]
 +  * [[veidenbaums:jaunsgads|Jauns gads jau atnācis! Bet viss pa vecam ...]]
 +  * [[veidenbaums:arsas|Ar šās zemes varenajiem kopā tu varēji būt...]]
 +  * [[veidenbaums:materam|MĀTERAM]]
 +  * [[veidenbaums:pieneskaidras|Pie neskaidrās Mētras ...]]
 +  * [[veidenbaums:tuatmini|Tu atmini cietējus brāļus ...]]
 +  * [[veidenbaums:mostiesmosties|Mosties, mosties reiz, svabadais gars ...]]
  
 +**Biedru barā**
 +  * [[veidenbaums:parspiti|Par spīti grūtiem laikiem ...]]
 +  * [[veidenbaums:istsfilozofs|Īsts filozofs nav pesimists ...]]
 +  * [[veidenbaums:kadelpar|Kādēļ par niekiem vaimanas celt ...]]
 +  * [[veidenbaums:gramatukaudze|Grāmatu kaudzes ...]]
 +  * [[veidenbaums:iezupotpasirot|"Iežūpot, pasirot"]]
 +  * [[veidenbaums:vaikars|Vai karš būs ar vāciešiem, krieviem ...]]
 +  * [[veidenbaums:toes|To es zinu, to es māku ...]]
 +  * [[veidenbaums:vaidiun|Vaidi un gaidi, strādā un gādā ...]]
 +  * [[veidembaums:dazsvisu|Dažs visu mūžu nomocās sev mantas kaudzes raust ...]]
 +  * [[veidembaums:domaes|Domāju es domas dziļas ...]]
 +  * [[veidenbaums:manlaunveligs|Man ļaunvēlīgais liktenis]]
 +  * [[veidenbaums:iedzerbrali|Iedzer, brāli! Ātrām kājām ...]]
 +  * [[veidenbaums:nopietnugimi|Nopietnu ģīmi kas jautrībā taisa ...]]
 +  * [[veidenbaums:laiksatraki|Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats ...]]
  
 +**Melanholija un nāves drūmums**
 +  * [[veidenbaums:piedebesim|Pie debesīm mēness spīd bālais ...]]
 +  * [[veidenbaums:kabalti|Kā gulbji balti padebeši iet ...]]
 +  * [[veidenbaums:esatminos|Es atminos rožainos laikus ...]]
 +  * [[veidenbaums:paielam|Pa ielām dubļainajam līst lietus, vēji šņāc ...]]
 +  * [[veidenbaums:reizzaloja|Reiz zaļoja jaunība, cerības plauka ...]]
 +  * [[veidenbaums:kuloses|Kūļos es kā pliks pa nātrām ...]]
 +  * [[veidenbaums:veldesmit|Vēl desmit divdesmit gadus ...]]
 +  * [[veidenbaums:pecgoda|Pēc goda, pēc varas, pēc mantas ...]]
 +  * [[veidenbaums:jauvesas|Jau vēsās smiltīs dārgajie draugi dus ...]]
 +  * [[veidenbaums:tepasaule|Te pasaulē mokas un vaimanas valda ...]]
 +  * [[veidenbaums:piedebesim|Pie debesīm zvaigznes spulgo un mirdz ...]]
 +  * [[veidenbaums:vissatriebies|Viss atriebies, apnicis ir ...]]
 +  * [[veidenbaums:kasapni|Kā sapņi no pasaules dzimumi zūd ...]]
 +  * [[veidenbaums:tumsaun|Tumsa un migla ...]]
 +  * [[veidenbaums:uzgalu|Uz galu mana dzīve iet]]
 +
 +**1926. gada pievienoti dzejoļi**
 +  * [[veidenbaums:dievsir|Dievs ir laipnīgs: mācītājus ...]]
 +  * [[veidenbaums:visamlietam|Visām lietām pienāk gals ...]]
veidenbaums/dzeja.1575165603.txt.gz · Labota: 2019/12/01 04:00 , labojis biblio