Lietotāja rīki

Vietnes rīki


veidenbaums:dzeja
Moto:
Kas, staigājot pa košām puķu lejām,
Tik apskaita, cik siena viņas dos,
Lai mani nelasa. Pie manām dzejām
Tik piktu prātu viņš sev iemantos.

Prātojumi

veidenbaums/dzeja.txt · Labota: 2019/12/01 04:00 , labojis biblio