Lietotāja rīki

Vietnes rīki


veidenbaums:dzeja
Moto:
Kas, staigājot pa košām puķu lejām,
Tik apskaita, cik siena viņas dos,
Lai mani nelasa. Pie manām dzejām
Tik piktu prātu viņš sev iemantos.

Prātojumi

  • Nenumurēts saraksts
veidenbaums/dzeja.txt · Labota: 2018/08/29 00:30 , labojis biblio