Lietotāja rīki

Vietnes rīki


skujina:solijums

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

skujina:solijums [2018/09/22 22:52] (patlaban)
biblio izveidots
Rinda 1: Rinda 1:
 +[[:ievads|Ievads]] | [[skujina:ievads|Austra Skujiņa]] |
 +
 +**Solījums**
 +
 +<code>Mani neesošie draugi,
 +pretī jums es stiepju rokas,
 +saujās slēpju savu sirdi.
 +
 +Gribat, ņemiet viņu visu:
 +maigums, ko deva puķes,
 +saplaukušas tālās pļavās,
 +mīlu, kas reiz dzima krūtīs
 +agros, siltos pavasaros, 
 +mājup atgriezās kad putni.
 +Prieku, ko vēl nava slēpis
 +pusnakts šahtās agrais vakars,
 +vientulības melnais vakars.
 +
 +Visu, visu ņemiet, draugi,
 +lai nekā vairs nava pašai,
 +lai kaut vienu īsu mirkli,
 +īsāku kā gaismas steiga,
 +zinu, ka es cilvēks esmu,
 +nevis vilks, kas izdzīts mežos,
 +laiva saplosītām burām.
 +
 +Mani neesošie draugi,
 +tad jūs atkal projām iesiet
 +katrs savu tālu ceļu,
 +un jūs pārkāpsiet man pāri ...
 +Bet es – laimē pasmaidīšu,
 +kas par to, ja ņemat dzīvi,
 +puķes, putnus, meža šalkas,
 +dziesmas, prieku – manu sirdi,
 +kas par to, ja asiņoju
 +viena svešā ceļa malā?
 +
 +Pretī man reiz nāca laime.
 +</code>
 +
 +{{:skujina:a.skujina_solijums.jpg?400|}}
 +
 +[[:ievads|Ievads]] | [[skujina:ievads|Austra Skujiņa]] |
  
skujina/solijums.txt · Labota: 2018/09/22 22:52 , labojis biblio