Skip to Content

biedriskums

Solidaritāte un biedriskums

Brīvais tirgus, brīvība, konkurence, novitāte un tikai? Nē tak arī solidaritāte, biedriskums, cilvēcība, draudzīgums arī ...

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut