Skip to Content

Vācietis

Pūt, vējiņi!

PŪT, VĒJIŅI!

Tā ir tautas sirdsapziņa,
un tai mūžam tādai būt -
pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
pūt, vējiņi, pūt...

*

Rijas klons vai pļavas ciņi,
vai nu vagars, vai nu jods
un tik vien tā "pūtvējiņi",
cik tu Jāņu naktī zodz.

Esi mierīgs, dzīvo rāmi,
kamēr kauli sausi kalst.
Dieviņš iedos savu prāmi
nokļūt tur, kur veļu valsts.

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu
aizdzen mani kapsētā!

*

Muižas svilst kā darvas ķīpas...
Platā mugurā kā galds

Tik tālu Pliekšāns, tālāk – Rainis ...

Tik tālu Pliekšāns, tālāk – Rainis,
un tālāk ies, kas vēlēsies.
Cits izdzers riekšavu, cits spaini,
bet vai! vai! tam, kas spēlēsies.

Nav ričuračs neviena tauta,
bet tautu piesaukt katrs māk -
viens asiņo, kad tā ir kauta,
cits sen jau krāc, kad tā vel sāk.

Var saukt par tautas balsi ņergu,
bet laiku laikos spēja mīt -
no saviem dēliem savus vergus
ikvienai tautai atdalīt.

Var lops par tautu sevi uzdot
un abeļdāzā brāli kārt,
bet paliek tautas sirdī gruzdot
nemūžam nepakarams vārds.

Kad tārpam lāga nav ko norīt
no tiesnešiem un bendēm vairs,
kad sapuvuši prokurori,
tad ceļas augšā tiesātais.

Un stāv viņš balts, un nav viņš vainīgs
un dara baltus visus mūs.
Mirs pliekšāni , un paliks raiņi,
un tā līdz pastardienai būs.

/O.Vācietis/

Linnejs

Viņš visai netveramai dzīvai dabai
dibināja
federāciju.

Viņš izdarīja Everesta darbu
un mīlēja to dabu
kā Romeo.

Viņš varēja par savu koku
izvēlēties
sevkoju vai ekaliptu.

Par savu puķi --
pasakaināko no orhidejām.

Bet zied uz zemes
juvilieri maza puķe -
linneja.

Ojārs Vācietis (http://lv.wikipedia.org/wiki/Oj%C4%81rs_V%C4%81cietis)
Kārlis Linnejs (http://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81rlis_Linnejs)

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut