Skip to Content

Valdis Zatlers

Valda Zatlera runas bezsakars

28.05.2011 valsts prezidents amatā 9.Saeimas ieceltais prezidents Valdis Zatlers uzrunāja “savu tautu”. Padomāsim vēlreiz, ko tad Valdis saka par Saeimu, kuru ievēlēja, bez visa pārēja, arī uz viņa iecelšanu par valsts prezidentu, ko nedemokrātiski “ar stiķiem un niķiem” apdāvinātā 9.Saeima, izdarīja pretēji protestēju norādītajiem trūkumiem Valža kandidatūrā.
“Tajā viesojas gan nevalstiskās organizācijas, gan arī jaunieši. Taču galvenais uzdevums tomēr bija atmest tos niķus un stiķus, kas bija par pamatu lielajai uzticības plaisai starp sabiedrību un 9.Saeimu. Izravēt to ļaunuma sakni, kas šķir varu no sabiedrības.” - ko viņš bija ar to domājis?
Kā tad Valdis vērtē šo tikai 7 mēnešus darbojošos Saeimu: “Jaunajā Saeimā bija vairāk nekā 60% jaunu seju. Cilvēki, kas vēlējās būs aizrautīgi un ar degsmi kalpot Latvijai. Daudz kas labs ir paveikts kopš tā brīža. Ir pilnīgi cits uzvedības kods Saeimas plenārsēžu zālē, ir cits pieklājības kods. Saeimas ēka ir kļuvusi atvērtāka sabiedrībai.”

“Un es būšu godīgs. Mēs visi, gan jūs, gan arī es kā Valsts prezidents pārāk labticīgi vērojām dažu cilvēku grupu interešu izpausmes, noraudzījāmies un neko nedarījām. Situācija ar katru brīdi kļuva tikai sliktāka un sliktāka. Ja iepriekšējai Saeimai uzticējās 6% cilvēku, šobrīd esošai Saeimai uzticas 10% cilvēku.” Cik jauki, uzticība uzlabojusies, beidzot!

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut