Skip to Content

Ruta Štelmahere

šonakt es aizmirsu

***

šonakt es aizmirsu vilcienā lakatu
šonakt es aizmirsu vilcienā acis
šonakt es pazudu pati kā atvarā
skaitot mazas un pelēkas stacijas
metot kā akmentiņus tās kabatās

ceļ mani augšup cita atmiņa
vai tālu vēl mājas vai tālu Latvija
/Ruta Štelmahere/

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut