Skip to Content

jēdziens

Kultūrtrēģerisms

"kultūrtrēģerisms -a, v.; parasti vsk.; iron.

Teorija, kas kolonizēto zemju pakļaušanu attaisno ar melīgiem apgalvojumiem par palīdzību šo zemju kultūras attīstībā.
..baltvācu vēsturnieki un jaunlaiku kultūrtrēģerisma paudēji.. vēl šodien cenšas stāstīt, ka Rīgu 13. gadsimta sākumā dibinājuši vācu krustneši, tirgotāji, misionāri un neviens cits. Cīņa 76, 238, 4.
Ar saviem darbiem.. zinātnieks ir pārliecinoši atspēkojis.. kultūrtrēģerisma teorijas, saskaņā ar kurām vācu Zobenbrāļu ordeņa un priesteru iebrukums Baltijā 13. gadsimtā nesis gara gaismu, kultūras un materiālās dzīves attīstību tumšajām pagānu ciltīm. Rīgas B 79, 9i, 5.
Aleksandrs Hercens atmaskoja nacionālo spaidu politiku Baltijā, parādīja vācu baronu ideologu paustās «kultūrtrēģerisma» leģendas nepamatotību."

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut