Skip to Content

ticējumi

Velli māca gudrības raganam.

"Tad, kad naktī izej ārā un ģīmi griež vējš, tad zini, ka uz Zvārti šaujas raganas no tālajiem Zilūžu un Vilkates mežiem.

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut