Skip to Content

Lietuva

Baltu vienības diena

2013. gada 22. septembrī svētdien plkst.20 baltu vienības ugunskuri atkal iedegsies vismaz astoņdesmit pilskalnos un citās vēsturiski nozīmīgās vietās - gan Rīgas Bastejkalnā un Viļņas Pilaites pilskalnā, gan Durbes un Rēzeknes pilskalnā, gan Kauņā pie Nemūnas un Nēres satekas, gan Šatrijas kalnā Lietuvā, Beverīnas novada Trikātas pilskalnā un citviet. Baltu vienības diena tiks atzīmēta arī Polijas Punskas pilsētā, kur dzīvo liela lietuviešu kopiena.

Kopš 2000.gada ar Lietuvas Seima un Latvijas Saeimas lēmumu Saules kaujas diena tiek atzīmētā kā Baltu vienības diena.

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut