Skip to Content

Jānis Rainis

Sveikums 1 maijā

Sveicienam 1 maijā Jāņa Raiņa (Pliekšana) fragments no lugas "Kurbads"

Pretnieka runa

Kā mazi bērni jūs tam paļaujaties,
Bet viņš jūs aplam ved, šis vadātājs;
Kad būsat purvā, tad gan atģidīsat!
Jūs akli, viņš jums acis izdūris
Ar asiem smiekliem un ar glumo mēli.
Kā Pērse Gaujai acis izdūrusi,
Un lielā upe mazai pakaļ tek,
No īstā ceļa nogriezdamās nost,
Tā viņš jūs apgriezis ar grīnu roku.
Jūs tēvu tēvu mājas atstāsat;
Viņš durvis virinās un ķēdes atraus,
Sniegs grīdu miekšēs, lietus izgulēs,
Un vārnas jumtos salmus izplūkās;
Tad vilki savu migu ievilks pirtī,

Dziļā sniegā lapsa ...

Dziļā sniegā lapsa lēni brida
Sīku lūžņu kaudzē slapstīdamās,
Pētot augsti galvu, pacēlusi,
Biezu tumsu acīm caururbdama.

«Kas par pēdām ved uz manu alu?
Kādi mednieki te mani traucē,
Slēptā biezoknī pie lūžņu kaudzes,
Kur ne meža zvēri nemēdz lodāt?
Pēdas aizvilktas ar kuplu egli,
Kā man astes kuplums aizvelk pēdas.
Pieci vīri kaudzē salīduši.»

Asu pulversmaku lapsa saož,
Mitrus kažokus un sviedru drēbes;
Smaga, nelīdzena elpošana,
Viegla trīcēšana lielā salā.
Vienā kamolā tie saspiedušies.

«Ak, jūs, mana miera traucētāji,
Visiem rīkles pušu pārkodīšu,
Kamēr jūs vēl guļat saldā miegā.»

/Jānis Rainis Fragments no "EPUS 1905"/

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut