Skip to Content

tautasdziesma

Kas tie tādi, kas dziedāja ...

tautasdziesma

Kas tie tādi, kas dziedāja
Bez saulītes vakara?


Tie ir visi bāra bērni,
Bargu kungu klausītāj'.


Kur uguni, silda gaisu,
Slauka gaužas asariņ's.


Krimta cietu pelavmaizi,
Avotāi mērcēdam'.


Saulīt' vēlu vakarāi
Sēžas zelta laiviņā;


Rītā agri uzlēkdama,
Atstāj laivu līgojot.


Kam, saulīte, vēlu lēci,
Kur tik ilgi kavējies?


Aiz viņiemi kalniņiemi,
Bāra bērnus sildīdam'.

Pantiņš

Nāciet, ļaudis, skatīties,
Kādi brauca budēlīši:
Purva dzērve, meža lācis,
Visupēc balta nāve.

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut