Skip to Content

viedoklis

Gaidot, kur tā mūs aiznesīs ...

"Nākamgad būs 10 gadi, kopš esam ES. Pa šiem gadiem nav īstenots neviens liels ekonomisks projekts ar ilgtermiņa multiplikatīvo efektu. Toties atkal jau veidojas pasaules brīvās naudas pieplūduma radīta izaugsme ar sekojošu atjēgšanos ar seju dubļos. Vai valdībai ir plāns, ko tā darīs, kad būs izpildījusi savu virsuzdevumu – tehniski nomainījusi naudas zīmes mūsu maciņos? Turpinās tehniski apkalpot ieplūstošo pasaules brīvo naudu? Var arī tā. Gulēt laivā, skatīties mākoņos un priecāties par dzīvi, kas lēni un mierīgi kā upe tek. Gaidot, kur tā mūs aiznesīs."
Bens Latkovskis

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut