Skip to Content

darba organizācija

Darba organizācija

Iepriekš es runāju par nepieciešamību likvidēt darba spēka klejošanu, par strādnieku piesaistīšanu uzņēmumiem. Bet ar strādnieku piesaistīšanu vien vēl viss nav aptverts. Ar klejošanas novēršanu nepietiek. Strādniekiem vēl jāsagādā tādi darba apstākļi, kas viņiem dotu iespēju strādāt apzinīgi, celt ražīgumu, uzlabot produkcijas kvalitāti. Tātad darbs uzņēmumos jāorganizē tādā veidā, lai ar katru mēnesi, ar katru ceturksni celtos ražīgums.
Vai var teikt, ka pašreizējā faktiskā darba organizācija mūsu uzņēmumos atbilst modernām ražošanas prasībām? Diemžēl to nevar teikt. Katrā ziņā mums arvien vēl ir vairāki uzņēmumi, kur darba organizācija nostatīta pavisam slikti, kur darba kārtības un saskaņotības vietā ir nekārtība un juceklis, kur atbildības vietā valda pilnīga neatbildība un bezpersoniskums.

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut