Skip to Content

marksisms

Pārdomas par marksismu

“Te sava noteikta ietekme bija vācu, it īpaši Heidegera eksistenciālismam. Arī Francijā, kur kapitālisma pretrunas sasniedza īpaši asu pakāpi, liela inteliģences daļa izjuta neapmierinātību ar visu pastāvošo, pārdzīvoja tai raksturīgās sīkburžuāziskās svārstības. Tā uztvēra Heidegera domu, ka jānomaina visa vecā filozofija un tās vietā jāliek pamati jaunai metafizikai, lai rastu kādu pagriezienu cilvēku garīgajā satversmē, visā pasaules uztverē, ja ne tās izmainīšanā. Šī miglainā, abstraktajās konstrukcijās ieslēptā, uz oriģinalitāti pretendējošā, odiozā nāves kā eksistences sintēzes glorifikācija saistīja franču inteliģences uzmanību. Eksistenciālisma motīvi aizvien vairāk parādījās literatūrā un mākslā, sevišķi sirreālismā, kura dzimtene bija Francija. Pat tādas acīm redzami objektīvas kategorijas kā matērija, laiks, telpa, dzīvība, nāve Heidegera sludinātajā un arī Francijā pārņemtajā eksistenciālisma iegrimst subjektīvisma virpulī un izmisuma jutoņā.” (avots "www.liis.lv/paslit/Literatura/26b/Sartrs,citati.htm")

Te runa iet par pirms 2.pasaules kara laiku un noskaņojumu pēc 2.pasaules kara jeb laikmeta, kad Latvija sāka savu eksistenci aiz “dzelzs priekškara” kopā ar citam brālīgajām “padomju cietuma” tautām. Tā sakot, kapitālisma pretrunas, kas atklāti izpaužas arī mūsdienās, un arī mūsdienās mums ir jārisina kapitālisma problēmas.

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut