Skip to Content

kreisie

55% Latvijas iedzīvotāju būtu jāuzskata par kreisi orientētiem

Pētījuma dati liecina, ka Latvijas sabiedrībā valda ļoti liela neatbilstība starp iedzīvotāju priekšstatiem par to, vai viņu uzskati ir kreisi vai labēji, un viņu faktiskajām ideoloģiskajām orientācijām. Vairāk nekā trešā daļa (37%) Latvijas iedzīvotāju sevi uzskata par labēji noskaņotiem (turklāt 19% sevi uzskata par pilnībā labējiem), bet aptaujas dati liecina, ka faktiski Latvijā ir tikai apmēram 5% labēji domājošu iedzīvotāju, kuri turklāt būtu raksturojami kā drīzāk nevis pilnībā labēji noskaņoti. Vienlaikus tikai 16% iedzīvotāju sevi uzskata par kreisi noskaņotiem (tikai 4% sevi uzskata par pilnībā kreisi noskaņotiem), bet faktiski vairāk nekā puse (55%) Latvijas iedzīvotāju būtu jāuzskata par kreisi orientētiem (turklāt 12% būtu jāuzskata par galēji kreisi noskaņotiem).

Konservatīvu ideju institūts
Pētījums: "Latvijas iedzīvotāju ideoloģisko pārliecību monitors"
Piektdiena, 13 Aprīlis 2012 09:49

Pilno pētījumu iespējams lejupielādēt: http://populares.lv/images/pdf/latvijas_iedzivotaju_ideologiskais_portre...

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut