Skip to Content

Latviešu strelnieku piemineklis

Strēlnieku piemineklis

Strelnieku piemineklisLatviešu sarkano strēlnieku piemineklis muzejs izveidots kā memoriāls ansamblis, kurā ietilpst laukums, muzeja ēka un trijfigūru skulpturālā grupa. Šī skulpturālā grupa faktiski arī bija ansambļa idejiskais pirmsākums, kurš, projektēšanas gaitā tiekot pilnveidots, ieguvis šodien visiem labi pazīstamo veidolu.
Turpmākajās projektēšanas stadijās, ieskaitot sīku šīs vecpilsētas daļas pilsētbūvniecisko analīzi, noskaidrojās, ka lielais laukums, kas neatbilst vecās apbūves struktūrai, noteikti telpiski jāsadala ar kādu vairākos konkursa projektos dotu arhitektonisku apjomu.
Bija jāņem vērā arī tas, ka vecajiem strēlniekiem, kuri vēl joprojām aktīvi piedalījās pēckara jauncelsmes un sabiedriskajā darbā, kā arī veica nozīmīgus patriotiskās audzināšanas uzdevumus, bija nepieciešamas piemērotas telpas.
Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut