Skip to Content

Skujiņa

Draugam

Draugam

Kādreiz vai draugi nebijām mēs?
Toreiz tev smējās vēl acis ...
Brīnišķo dziesmu, ko vējš līdzi nes,
Laiks jau atmiņās racis ...

Tagadni nodzer, bet sirds paliek vēl,
viņu viss nepiesmiesi.
Arī pat dzīves kad nebūs vairs žēl,
atnāks vēl atmiņu viesi.

Sapņi reibina vairāk kā vīns,-
pelnu traukos tie rakti ...
Asāk kā naids dzeļ ironisks smīns. -
Es slavēju dienu, tu - nakti.

Austra Skujiņa

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut