Skip to Content

ekonomika

Latvija -- depresīvās ekonomikas citadele

Pēdējās desmitgades ekonomikas attīstības politikas (vai tās neesamības) dēļ Latvija ir zaudējusi vairāk iedzīvotāju nekā Staļina laiku deportācijās vai Otrā pasaules kara laikā. Lai arī mūsu valsts priekšstāvju vidū tagad ir populāri runāt par Latviju kā par krīzes pārvarēšanas paraugvalsti, fakti liecina par pretējo -- bezdarbs atkal aug, iedzīvotāju labklājības līmenis pasliktinās -- Latvija ir depresīvās ekonomikas citadele.

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut