Skip to Content

Citāti by Kārlis Markss

Cīņa starp strādnieku un mašīnu

Cīņa starp strādnieku un mašīnu
<...>Bet tikai ar mašīnu ieviešanu strādnieks sāk cīnīties pret pašu darba līdzekli, šo kapitāla materiālo pastāvēšanas formu. <...> Darba līdzeklis, kad parādās kā mašīna, tūdaļ kļūst par paša strādnieka konkurentu.*
* Ricardo
K.Marks “Kapitāls” Ceturtā daļa. - Relatīvās virsvērtības ražošana “Mašīnas un lielrūpniecība”

Kapitālsby Dr. Radut