Skip to Content

tas_pats's Citāti

Savā ikdienišķajā dzīvē Nīče ...

Savā ikdienišķajā dzīvē Nīče ievēroja lielu pieklājību un gandrīz sievišķīgu maigumu. Viņam ļoti patikās smalkas uzvešanās formas, un viņš tām piegrieza lielu vērību. Bet iekš visa tā izpaudās tieksme maskoties, sevi neizrādīt uz āru, neizpaust savu iekšējo dzīvi.
Vilis Plūdonis “Tā runaja Zarsatustra” ievads

grāmata

Cīņa starp strādnieku un mašīnu

Cīņa starp strādnieku un mašīnu
<...>Bet tikai ar mašīnu ieviešanu strādnieks sāk cīnīties pret pašu darba līdzekli, šo kapitāla materiālo pastāvēšanas formu. <...> Darba līdzeklis, kad parādās kā mašīna, tūdaļ kļūst par paša strādnieka konkurentu.*
* Ricardo
K.Marks “Kapitāls” Ceturtā daļa. - Relatīvās virsvērtības ražošana “Mašīnas un lielrūpniecība”

Kapitāls

Tikt galā pati ar sevi...

-Mazā Mija ir pieradusi tikt galā pati ar sevi,-Bumbulītes meita sacīja. - Es vairāk raizējo par to, kam ar viņu iznāks darīšana!
(Bīstamā vasara)

grāmata

Pabaidi viņus ar Morru!

Susuriņš bezpalīdzīgi lūkojās uz mazo Miju.
-Pabaidi viņus ar Morru! - Mija ierosināja. - Mana māsa tā dara.
-Vai tad tu kļūsti paklausīga? - Susuriņš gribēja zināt.
-Protams, nē! - mazā Mija attrauca un smējās, līdz novēlās uz muguras.
(Bīstamā vasara)

grāmata

Ja cilvēks ir dusmīgs, tad ir dusmīgs...

-Ja cilvēks ir dusmīgs, tad ir dusmīgs, - konstatēja mazā Mija, ar zobiem lobīdama kartupeli.
-Dažreiz ir jābūt dusmīgam, ikvienam ķiparam ir tiesības būt niknam. Bet tētis ir dusmīgs aplamā veidā - viņš neko neizpūš ārā, viņš velk uz iekšu.
-Mīļais bērns, - māmiņa ieteicās. - Gan jau tētis pats zina.
-Nedomāju vis, - mazā Mija vaļsirdīgi attrauca.
(Tētis un jūra)

grāmata

Viņa bija gatava nākt ...

Austrumos skaidrojas debesis uzlecošās saules gaidās. Viņa bija gatava nākt; pēc dažām minūtēm nakts būs beigusies un viss atkal varēs sākties no jauna.
Jauni vārti uz Neticamo, Iespējamo; jauna diena, kurā viss var gadīties, ja nekas nav pretī.
(Mumintēta memuāri)

grāmata

Nabadzības izraisīta nospiestība ...

Es zinu, ko nozīmē trūkumā iestigušas tautas ciešanas, zinu, kas ir nabadzības izraisīta nospiestība, es pazīstu milzīgo velmi un sapņus izkļūt no šīs situācijas ar mūzikas, ar flamenko, ar skaistu vārdu jeb dzejas palīdzību.
Hose Luiss Reina Palasons (1947) Latvju Teksti 7(23)/2014

žurnāls "Latvju teksti"

Balsošanas knupītis

1991.gada 14.marts

“Lapu agonija” A.Ezergailis

Klanīties

"Nu būs jātek Briseles augstajiem kungiem klanīties, ka atļāva senču tradīcijas saglabāt"
Zanda @ZandaRadzina

Zanda

čivinātava

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut