Skip to Content

Sveikums 1 maijā

Sveicienam 1 maijā Jāņa Raiņa (Pliekšana) fragments no lugas "Kurbads"

Pretnieka runa

Kā mazi bērni jūs tam paļaujaties,
Bet viņš jūs aplam ved, šis vadātājs;
Kad būsat purvā, tad gan atģidīsat!
Jūs akli, viņš jums acis izdūris
Ar asiem smiekliem un ar glumo mēli.
Kā Pērse Gaujai acis izdūrusi,
Un lielā upe mazai pakaļ tek,
No īstā ceļa nogriezdamās nost,
Tā viņš jūs apgriezis ar grīnu roku.
Jūs tēvu tēvu mājas atstāsat;
Viņš durvis virinās un ķēdes atraus,
Sniegs grīdu miekšēs, lietus izgulēs,
Un vārnas jumtos salmus izplūkās;
Tad vilki savu migu ievilks pirtī,
Kur esat dzimuši, kur laime lēma
Jums miera lomu rāmi nodzīvot —
Bet jums jau jāiet, ķēniņš ved jūs prom,
Jums rokā zīlīte, viņš sola jums
Dot medni kokā, — skrejat medni ķert.
Ko tēva mājas tam tā atriebās?
Vai netīk tam, ka ļaudis piemin vēl,
Ka pirtī dzimis ir šis lepnais ķēniņš
Un līdzīgs visu zemākam no jums?
Jums mantas jāatstāj — par kādu grēku?
Ka viņu iecēlāt par ķēniņu?
Kam bija sargāt jūs un jūsu mājas?
Jums jāiet prom, — viņš dos jums labākas;
Gan vēl tās labākās nav uzceltas,
Ne līdums dedzināts, ne zeme plēsta;
Vēl līdz tai siltai zemei jāaizbrien
Pa bieziem mežiem, dziļiem muklājiem;
Vēl siltā zeme arī jāiekaro,
Daudz niknu tautu jāizdzen iz tās,
Kur vīri staigā, dzelžu bruņās kalti,
Ka šķēps un bulta atlec atpakaļ.
Bet jūs jau dūšīgi, kas spēj pret jums!
Un, ja ikviens tiks noņemts karavīros
Līdz jauniem zēniem un līdz sirmgalvjiem,
Tad var jau tiešām būt, ka uzvarēsat,
Un desmits virsaišu tad izdalīs
To silto zemi, kura slacīta
Ar jūsu asnīm. Jūsu nebūs vairs,
Bet kas par to: būs mūsu siltā zeme!
Un jūsu sievas, jūsu meitiņas
Gan ķēniņš nodos saviem virsaišiem,
Kas aizgādās par tām, un to tie prot,
Jo sen jau rūp tiem jūsu skaistules.

Jānis Rainis "Kurbads" fragments

No votes yet


blog | by Dr. Radut