Skip to Content

Vecmājas

Vecmājas (veltījums Zaubei un Lakstenei)

I
Es atceros to veco māju,
kur runāja krāsnis
un durvis lika klausīties sevi,
kur gultas bija mazuliet skumjas
un klusēja klons,
no akas kur vakaros izkāpa migla,
lai padzertos pļavas un stirnas.

Un nebija bail vairs neaizslēgt durvis,
lai gaidītu -
nu kaut kas būs!
Un bija, -
Griezes simfonija.

Dziļā sniegā lapsa ...

Dziļā sniegā lapsa lēni brida
Sīku lūžņu kaudzē slapstīdamās,
Pētot augsti galvu, pacēlusi,
Biezu tumsu acīm caururbdama.

«Kas par pēdām ved uz manu alu?
Kādi mednieki te mani traucē,
Slēptā biezoknī pie lūžņu kaudzes,
Kur ne meža zvēri nemēdz lodāt?
Pēdas aizvilktas ar kuplu egli,
Kā man astes kuplums aizvelk pēdas.
Pieci vīri kaudzē salīduši.»

Asu pulversmaku lapsa saož,
Mitrus kažokus un sviedru drēbes;
Smaga, nelīdzena elpošana,
Viegla trīcēšana lielā salā.
Vienā kamolā tie saspiedušies.

«Ak, jūs, mana miera traucētāji,
Visiem rīkles pušu pārkodīšu,
Kamēr jūs vēl guļat saldā miegā.»

/Jānis Rainis Fragments no "EPUS 1905"/

Talkin' 'bout a Revolution


Tracy Chapman

Don't you know
They're talkin' bout a revolution
It sounds like a whisper
Don't you know
They're talkin' about a revolution
It sounds like a whisper
While they're standing in the welfare lines
Crying at the doorsteps of those armies of salvation
Wasting time in the unemployment lines
Sitting around waiting for a promotion

Poor people gonna rise up
And get their share
Poor people gonna rise up
And take what's theirs

Jēkabi

Jēkabi

Jēkaba diena tiek svinēta 25.jūlijā. Jēkabi iezīmē viena darba posma beigas un otra sākumu: līdz Jēkabiem tika pabeigta siena pļauja, un sākta rudzu un miežu pļaušana. Tautasdziesmās Jēkabs tiek minēts kopā ar Jāni un Pēteri, norādot uz Jēkaba pārākumu bagātībā.
Vai Jēkabus – dienu, ko ik gadu atzīmē 24. jūlijā, uzskatīja par nozīmīgo un lielāko svinamo dienu jūlija mēnesī. Tā kā Jēkabs bija atbildīgs, galvenokārt, par miežu un rudzu ražu, čaklākie no saimniekiem šajā dienā varēja jau likt galdā pašceptu maizes klaipu. Lai to izdarītu, kaimiņu starpā nereti notikusi pat ļoti sīva sacenšanās, kurš pirmais iesēs, nopļaus un nokuls labību, lai Jēkaba dienā ar izcepto maizi varētu pacienāt ne vien savu saimi, bet arī kaimiņus.
Ko ēd: Pašceptu maizi un karašas. Ar šo dienu sāka ēst arī jaunos ābolus, kā arī vārīja jauno rudzu biezputru, kā arī zupu ar jaunajiem kartupeļiem un kāļiem.

Makss Horkheimers

Vācu filozofs un sociologs Makss Horkheimers Frankfurtē dibināja un vadīja Sociālās izpētes institūtu (1930 - 1941), kurā attīstīja jaunu interdisciplināru kustību - kritisko teoriju, kas apvienoja marksismā balstītu politisko filozofiju ar sociālajiem un kultūras pētījumiem. Tieši "Apgaismības dialektika" ir centrālais kritiskās teorijas sacerējums. Savukārt Teodors Ludvigs Vīzengrunds Adorno, kurš bija viens no vadošajiem Frankfurtes filozofiskās skolas pārstāvjiem, rakstīja arī par socioloģiju, muzikoloģiju un psiholoģiju.

Latvijas banka: Par neatsaucami fiksēto lata pārejas kursu uz eiro

Latvijas banka: Par neatsaucami fiksēto lata pārejas kursu uz eiro
Datums: 09.07.2013

Eiropas Ekonomikas un finanšu lietu padome (ECOFIN) 2013. gada 9. jūlijā pieņēmusi galīgo lēmumu par Latvijas pilntiesīgu dalību Ekonomikas un monetārajā savienībā no 2014. gada 1. janvāra, atceļot līdz šim spēkā bijušo "atliktās dalības" statusu. Vienlaikus Latvijas Bankas vēl 2005. gadā fiksētais lata kurss attiecībā pret eiro – 0.702804 – apstiprināts kā neatsaucami fiksēts pārejas kurss uz eiro (Padomes noteiktais maiņas kurss).

Tātad, kā Latvijas Banka informējusi jau iepriekš, pāreja uz eiro no nākamā gada 1. janvāra notiks pēc līdzšinējā Latvijas Bankas noteiktā lata piesaistes kursa eiro, par katru latu saņemot 1.422872 eiro. Precīzo eiro summu iegūstam, dalot summu latos ar kursa vērtību 0,702804. Tas nozīmē, ka, piemēram, par saviem 100 latiem pēc eiro ieviešanas saņemsiet 142.29 eiro, un par 1,000 latiem – 1,422.87 eiro.

Bāliņš

Balēliņš [bāliņš] deminutīvs: baleniņš, bēleniņš, bālelītis u.c. Radu valodās nav formā atbilstoša līdzīgas nozīmes vārda. Šajā vārdā saplūduši divu indoeiropiešu pirmsvalodas sakņu refleksi:
1. *bhrā-:*bhrāter- 'lielģimenes loceklis, asinsradinieks, brālis'; no šejienes latviešu 'brālis'
2.*bel- 'stiprs', no kā sebkrievu 'boļij'(senslāvu boļji) 'lielāks, stiprāks, augstāks, vecāks, labāks'; krievu 'bolšoj' - 'liels', senindiešu 'balam' - 'spēks, stiprums, vara', 'bālah' - 'jauns, zēns, bērns', skitu 'bala' - 'karotājs karadraudze'.
T.i. 'baliņš' < *bālinis sākotnēji 'spēcīgais, stiprais, varenais' (kam blakus varēja arī atvasinājums 'balis'). Šo apzīmējumu varēja attiecināt uz katru ģints jauno vīrieti: "Simtiem priežu, simtiem egļu, simtiem manu bāleliņu" (LD 18048).

Lūgšana

euro!
31. jan 18:11
http://www.draugiem.lv/k-studija/

Mūsu Māte, kas esi Briselē.
Svētītas lai top Tavas direktīvas,
Lai atnāk Tavs Lisabonas līgums
Tavs prāts lai notiek kā Vācijā, tā arī Latvijā,
Mūsu dienišķos tiešmaksājumus
Dod mums šogad,
Un piedod mums mūsu centienus izdzīvot,
Kā arī mēs piedodam grieķiem viņu atlaistos parādus,
Un neieved mūs pārdomāšanā,
Bet atpestī mūs no izlemšanas,
Par latu......eiro..euro...oiro
Jo tev pieder Eiropas Parlaments
Eiropas Padome
Un Eiropas fondi
Mūžīgi mūžos.
Oiro.

Dzejoļi

Vientuļas upes piekrastē kuplajā zālē es viņai jautāju: "Meitene, kurp tu ej, savu gaismekli ar mēteli aizsegusi? Mans nams ir tumšs un vientulīgs - aizdod man savu gaismu!" Viņa pacēla uz mirkli savas tumšas acis un caur krēslu pavērās manī. "Es nāku pie upes," viņa teica,"lai noliktu gaismekli uz ūdens, kad dienas gaisma rietumos nodzisīs." Es stāvēju viens kuplajā zālē un vēroju, kā viņas gaismekļa niecīgo liesmiņu aiznesa straume.

 

Tumstošās nakts klusumā es viņai jautāju:"Meitene, tavas ugunis visas ir aizdegtas,- kur gan tu iesi vēl ar savu gaismekli? Mans nams ir tumšs un vientulīgs - aizdod man savu gaismu!" Viņa pavērās man sejā ar savām tumšajām acīm un īsu brīdi stāvēja kā neziņā. "Es atnācu," beidzot viņa sacīja,"ziedot savu gaismekli debesīm." Es stāvēju un vēroju, kā veltīgi izdega viņas gaismeklis izplatījumā.

 

Bezmēness pusnakts tumsā es viņai jautāju: "Meitene, kādēļ tu turi savu gaismekli cieši pie sirds? Mans nams ir tumšs un vientulīgs - aizdod man savu gaismu!" Viņa mirkli apstājās , domāja un nakts tumsā vērās man sejā. "Es atnesu savu gaismu," viņa atbildēja,"lai pievienotu to gaismekli karnevālam." Es stāvēju un vēroju, kā viņas mazais gaismeklis bez kāda labuma pazuda starp ugunīm.

Čarlzs Bukovskis - Love

Charles Bukowski - Love

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut