Skip to Content

Teiksma par to, kā vecais gads nāca atvadīties

Kāds ienāca manā istabā,
Pievēŗa durvis un teica:
- Daudz laimes Jaunajā gadā! -
Apsēdās manā krēslā,
Aizpīpeja manu pīpi
Un sāka cilāt manus papīrus.
- Tev tāpat! -
Es piebildu
Un paskatījos svešajā.
Sapratu:
Tas taču viņš -
Vecais, sirmais.
Brīdi klusejām.
Kad pīpe bij izpīpēta,
Papīri izcilāti,
Vairāk runājāms nekas nebij.
Sirmais piecēlās:
- Tagad es iešu. -
Durvīs atgriezās:
- Vai es tevi daudz pievīlu?
- Nē, pateicos,
Tāpat kā visi ...

/Arvīds Grigulis/

Sev

Sev

Es neskaitu laiku,
nē, es neskaitu,
tik sagaidu – pavadu gājputnus
no viena upes krasta līdz otram
un tālāk jau
aizsākas pasaule -
aizturēt elpu, zagties klusiņām,
rāpot starp laivām (tur daudzi guļ,
kāds iekrācas miegā)

Pērkons pagriežas no viena sāna uz otru.

Priedes zarā iekārts kuģa vimpelis lepni izrāda priekšu un pakaļu.

Es neskaitu laiku,
nē, es neskaitu – es tikai gaidu un pavadu.

(Okt. 1., 2013)
vaarna http://klab.lv/~vaarna/

Nav līgsma sirds

Nav līgsma sirds

Nav līksma sirds, kaut gan tā laimīga;
Man laime nāca lēna, skumīga;
Nakts klusa; debess zvaigznes mirdz.

Nav jausmas man, kā beigsies dzīvība,
Pie tavs krūts nīkst mana brīvība
Un saldu nāvi vēlas sirds.

Ak, vājības, ak, zemes nīcība,
Kāpēc jums padotas ir dzīvība,
Bet cerības, tā mūžam zeļ?

Uz mana kapa ziedēs cerība
Un valgām acīm pētīs dzīvība,
Kā ziedu kausiņš asras smeļ.

Tu mani atstāsi

Tu mani atstāsi

Tu saki: mūžīgi, jā, mūžīgi
Es tevi mīlēšu!
Vai zini arī, kāds es rītu būšu?
Jau šodien ļauns, tev nepatīkams kļūšu,
Tu mani atstāsi.
Es pazīstu šīs zemes likteni;
Un arī zvaigznes krīt un izdziest tumšā;
Ai, baltais enģelīt, priekš mūžības
Tu zvērēt esi vājš; drīz zudīs kaislības,
Tu mani atstāsi.
Drīz tevim dvēsle slāps pēc citiem avotiem,
Tu iesi meklēt, to kas tevīm tīk, -
Pirms saule vakarā aiz tumšiem mežiem slīks,
Tu mani atstāsi.
Vai redzi, kā pa gaisiem padebeši klīst,
Kā viens no otra bēg, kā lāstu dzīti.
Cik dienas sārtā roze zied?
Tu mani atstāsi.
Tu saki: mūžīgi, jā, mūžīgi
Es tevi mīlēšu!
Vai zini ari, kāds es rītu bušu?
Par upuri es vienaldzībai, smiekliem kļūšu!
Tu mani atstāsi.

Linuksis Āfrikas vidienē

Es varu padalīties no savas pieredzes. Es te esmu misijā aizsūtīts uz dziļu Āfrikas vidieni. Ir tāda valsts Malāvija (Malawi). Attiecīgi vietējiem, kas līdz šim bija M$ adeptu varā, tika parādīts, ko var izdarīt ar Linux... Šobrīd jau bariņam adminu LM15 ir viens no biežāk lietotajiem OS, cik novēroju viņu rosīšanos savās darbstacijās. Atsaucība ir - viss vienkārši un viss strādā. Tā kā nedomāju, ka vietējie admini ir lielāki lohi par šejieniešiem. Kas var normāli (!) noadminēt M$ bēdu ieleju, tas tiks galā arī ar *nix.

Ojārs, sludina savu viedokli un izdala vietējiem Linux ISO ...

P.S. Šeit ir švaks internets un salīdzinājumam - Win kaut kāda neizprotama "pačošanas" ar restartu te aizņem 36 minūtes. Uz Minta pēc svara līdzvērtīgs process aizņēma mazāk kā 10. Vietējie izdarīja secinājumus ...

ojars.krumins@d8corp.com
https://groups.google.com/d/msg/lv_tehnika/np6I-B89gL0/cAYEBawbMTwJ
LM15 - Linux Mint 15 "Olivia" http://www.linuxmint.com

Izvērstas Satversmes preambulas iespējamā teksta piedāvājums un komentārs

Otrdiena, 2013. gada 24. septembris
Izvērstas Satversmes preambulas piedāvājums ir juridisks teksts. Lai to labāk varētu izprast, pievienoju tam sekojošu īsu komentāru. Komentārā precīzāk iezīmēta piedāvātā teksta formulējumos ietvertā jēga. Jāuzsver, ka piedāvātais teksts ir tikai zinātniska izstrādne, kas tomēr ir pietiekami pārdomāta, lai to varētu nodot publiskai apspriešanai. Jebkurā gadījumā tas var būt tikai sākuma punkts tālākejošām diskusijām par Latvijas valsts jēgu un būtību un par tās iespējamo atspoguļojumu konstitucionālā tekstā līdzīgi, kā tas ir vairumā citās valstīs. Piedāvātais teksts tomēr vēl nav uzkatāms par jau gatavu projektu, un komentārā daudzviet ir arī norādīts, ka piedāvātā ideja vai formulējums prasa papildu apsvērumus. Neatkarīgi no tā, vai šāda vai citāda izvērsta Satversmes preambula tiks vai netiks pieņemta, šādas diskusijas jebkurā gadījumā ir nepieciešamas, lai dotu iemeslu un iespēju visiem, kam tas interesē, argumentatīvi formulēt savu attieksmi pret Latvijas valsti.

Baltu vienības diena

2013. gada 22. septembrī svētdien plkst.20 baltu vienības ugunskuri atkal iedegsies vismaz astoņdesmit pilskalnos un citās vēsturiski nozīmīgās vietās - gan Rīgas Bastejkalnā un Viļņas Pilaites pilskalnā, gan Durbes un Rēzeknes pilskalnā, gan Kauņā pie Nemūnas un Nēres satekas, gan Šatrijas kalnā Lietuvā, Beverīnas novada Trikātas pilskalnā un citviet. Baltu vienības diena tiks atzīmēta arī Polijas Punskas pilsētā, kur dzīvo liela lietuviešu kopiena.

Kopš 2000.gada ar Lietuvas Seima un Latvijas Saeimas lēmumu Saules kaujas diena tiek atzīmētā kā Baltu vienības diena.

Kārlis Egle. Komentāri

Eduarda Veidenbauma kopotu rakstu otrajā sējumā ievietoti Veidenbauma zinātniskie un populārzinātniskie apcerējumi un vēstules, kā arī bibliogrāfija par viņa darbiem un rakstiem par viņu.
No zinātniskajiem darbiem saglabājusies četri apcerējumi. Trīs no tiem iespiesti krājumā “Pūrs”, ko izdeva grupa toreizējo Tērbatas universitātes studentu: Sodu likumu vēsturiskā attīstība un viņu filozofiskais pamats (Pūrs I, 1891), Vairāk gaismas! (Pūrs II, 1892) un Apcerējumi iz mekānikas (Pūrs III, 1894). Ceturtais un pats zīmīgākais no tiem, “par privātīpašumu, kapitālismu un strādnieku kustību”, nav nobeigts, palicis bez virsraksta rokrakstā; to tikai vēlāk, 1908. g., Edvards Treimanis uzņēmis Veidenbauma kopotos rakstos, uzlikdams virsrakstu “gabals iz tautsaimniecības”. Šo sacerējumu cara laika cenzūra tūlīt konfiscēja, tiklīdz šī kopotu rakstu burtnīca bija iznākusi, un tiesa redaktoram Ē. Treimanim piesprieda cietuma sodu.

Liekas esam atpakaļ virtuālajā vidē

Sveicināti
Liekas mēs esam atpakaļ tīkla lapu ikdienā.
Mēnesis - Aug 2013
Unikālie apmeklētāji - 232
Vizīšu skaits - 389
Baiti - 120.52 MB
Tādi ir Augusta mēneša rādītāji. Pieticīgi, bet arī agrāk mums negāja labāk, lielākais unikālo apmeklētāju skaits bija 2011 gadā septembrī 420, liekas ka arī šogad septembrī netiks pārsniegts šis rezultāts. :) Daudz lielāks kritums ir transfēra apjomā (labsa.tk bija ap 2 GB), kas pamatā ir saistīts ar Attēlu kopas popularitātes kritumu.

Imants Auziņš - mūžības ceļu aizsākot

Imants Auziņš
1937 - 2013

*
Miers lai tavām piekusušām krūtīm. -
Dienai cauri gāji grūti,
Vakars melnē rūtīs.
Vai tev debess pāri slienas,
Vai tu nīki četrās sienās, -
Tā bij tavas dzīves diena.

Steidzi, skrēji - nebij vaļas.
Diena tumša, diena zaļa,
Klusa, skaļa -
Kuram daļas?
Tev ir daļa. Tava diena.
Neatsaucama un viena.
Vakars, melnais lakats, sienas.
Galā diena.

Cauri nevaļai un vaļai
Stipra paliek tava daļa:

Ir kaut kas, kur nepieviļas -
Cilvēcība klusa, dziļa.

(no krājuma "Skumjais optimisms", 1968)

Naktī no 20. uz 21. augustu pēc smagas slimības mūžībā aizgājis dzejnieks Imants Auziņš. Izsakām līdzjūtību viņa ģimenei un talanta cienītājiem.

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut