Skip to Content

Анатолий Шарий (Ukraina, Rus) 11.06.2014

Anti-Maidan.com: Анатолий Шарий 11.06.2014

Mēstule latviešu valodā

Šodien saņēmu jauku epasta vēstuli, lauzītā latviešu valodā:
***
Es esmu barrister Anthony esmu no Republikas Togo, praktizējošs jurists es esmu personīgais attorney inženieris Pols pilsonis jūsu valstī, kas izmantoti, lai strādātu ar Shell Development Company Lome Togo Viņš izmanto, lai būtu mans klients par 27 aprīlis 2004 , mans

šonakt es aizmirsu

***

šonakt es aizmirsu vilcienā lakatu
šonakt es aizmirsu vilcienā acis
šonakt es pazudu pati kā atvarā
skaitot mazas un pelēkas stacijas
metot kā akmentiņus tās kabatās

ceļ mani augšup cita atmiņa
vai tālu vēl mājas vai tālu Latvija
/Ruta Štelmahere/

Karmenītei

Neviena valoda, neviena māksla
Manis tā nesaista kā tavas žužiņas
Saldas
No tavas mutiņas.
Un es kļuvu politiķis,
Atradējs - un
Kā tik iemantot
Tam labpatiktu.
Neviena laime, neviena mīlestība
Nav tik īsta un pastāvīga
Kā pret manu cibulīti,
Mazo mīlulīti.

Ozols pie Gaujas

Uz Gaujas krasta dārza malā,
Ar saknēm radzes apkampis,
Stāv ozols. Resnā stumbra galā
Tam uzvilkts stārķa perēklis.
Zalš zemzaros pret dienvidiem,
Pret ziemeļiem tas augšā kaltis,
Un varens tas pret rietumiem,
Kur vizo vecās Gaujas paltis.
Kā varonis, kas nevar mirt,
Bet ievainots un dragāts vaida, -
Tā sirmais ozols nevar irt
Un spītīgi uz vētru gaida.
Daudz negaisa tas pieredzējis,
Daudz kara trokšņu dzirdējis;
Daudz stipru salnu izbaudījis,
Bet stiprs pats vēl palicis.

labsas.tk 2013 gads

Nu kopumā, 2014 ir pienācis arī labsas.tk vietnei, un var pat atskatīties uz 2013 gadu, kāds tad viņš ir bijis. Nu bez vispārējās pāriešanas no 'Eduarda Veidenbauma' laikmeta uz 'Jāņa Poruka' laikmetu, jāatzīmē, ka 2013 gadā maija beigās tika pārlikta labsas.tk vietnes programmnodrošinājums un labsas.tk ir apstājušas pie šī domēnvārda. Tas protams, prasīja 'uzmanības zudumu', bet liekas ar atlikušo laika sprīdi ir pieticis, lai atjaunotu un pat uzlabotu savu apmeklētību. Jaunais unikālo apmelētāju skaits mēnesī ir sasniegts 2013 gada decembrī un tie ir 735 unikālie apmeklētāji.

Eiras ir klāt.

Dzintars Skarbovskis ‏@Vilx

Ir īstais brīdis iedzīvināt lokāmo formu: eira, eiras, eirai, eiru, ar eiru, eirā, eira, eiras, eiru, eirām, eiras, ar eirām, eirās, eiras.

http://www.bank.lv/es-un-eiro/banknotes
http://www.ecb.europa.eu/euro/coins/html/lv.lv.html

Euro – mūsu nauda.

Latvija pievienojās euro zonai 2014. gada 1. janvārī.
Šajā dienā euro nomainīja latu pēc fiksēta kursa 1 EUR = 0.702804 LVL.
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.lv.html

No senām, jaukām bērnu dienām ...

No senām, jaukām bērnu dienām
Man mīļa, balta roka māj:
Nāc dzīvot tālā aizmirstībā
Tu, draugs, kas manis neatstāj!
Jā, atmiņas es neatstāšu,
Tā mana laime, tā mans prieks!
Es viņai baltu galdu klāšu,
Es, dzīves drošais nebēdnieks!
Man cerībā viss drūms kā ziemā,
Tur šaubu vēji gaudi šalc,
Bet atmiņās man pavasara,
Tur zaļā mežā nams mans balts.
Un atmiņās es tāļāk iešu,
Līdz nāves reibons galvu trieks;
Es mīklās dzīvoju un ciešu,
Es, dzīves drošais nebēdnieks.

Rīts

No cietām cisām miesas slienas,
Un gars iz tumšiem sapņiem možas,
Un asarainas acis apžilbst
No sārtā rīta gaismas spožas.
Jau agri kurpes klaudz uz ielas;
Garš skurstenis vīrus it kā baida:
Tur fabrikā daudz, daudz ir vielas,
Bet sen tur neredz laipna smaida.
Iet it kā sapnī vīrs ar gausu
Pret rīta saules stariem sārtiem,
Un darbnīcā ar sirdi sausu
Viņš nozūd kā aiz nāves vārtiem.

Latviešu vakars

Nu atkal plāceni ar biezu pienu
Un sviestu krietni lieku ribās
Un putru klāt, kā jau arvienu,
Jo strebi, jo tev vairāk gribas.
Nav naudas, tā, lūk, ir tā lieta,
Gan būs, kad vācieši pirks zosi.
Lūk! Tur jau ienāk mana Grieta.
"Klau! Vecā, ko vēl baudīt dosi?"

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut