Skip to Content

Congress is considering legislation that could fatally damage the free and open Internet.

https://wikimediafoundation.org/wiki/SOPA/Blackoutpage
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:SOPA_initiative/Learn_more

Imagine a World
Without Free Knowledge

For over a decade, we have spent millions of hours building the largest encyclopedia in human history. Right now, the U.S. Congress is considering legislation that could fatally damage the free and open Internet. For 24 hours, to raise awareness, we are blacking out Wikipedia. Learn more.

If you live in the U.S., contact your representatives.

Ģeoloģiski jēdzieni

Ģeoloģisku jēdzienu saraksts

Izteiksmes līdzekļi

Daiļliteratūras mākslinieciskie līdzekļi.

labsa.co.cc nākotne

Neskatoties uz google.com interesanti pretīgo attieksmi pret labsa.co.cc, uz šo brīdi mēs paliek savējā, tāpat kā jūs savējā vietā. Proti, ātrāk par pusgadu nekas mainīt netiks.:)

Ja pasaule

Sen zinu es, ka raibs ir dzenis
Daudz raibāka ir mūsu dzīve,
Pēc maizes prāts jau brēc sensenis,
Un posts ir posts, tam sava sīve.

Kaut dimants, zelts tik lepni zaigo
Un pasauli zīds krāšņi grezno,
Bet melnais posts ar tumsu baigo
Ka īlens lien caur zīdu glezno.

Ar čaklu, rūpju pilnu plaukstu
Var badu nekratīt no kakla,
Bet mēlneši ar roku aukstu
Dur acis taisnībai. Tā akla.

Kaut visiem saule uzlēkusi,
Tā paiet garam daudziem logiem.
Var redzēt zemei skaisto pusi,
Bet posts vēl glūn aiz sētu žogiem.

Varbūt ka es daudz skaistāk tāpēc,
Daudz līksmāk dziedātu par rītu,
Ja cilvēks neļimtu vairs sāpēs
Ja visas zemēs laime būtu.

Homunkuls

Intelektuālisma laikos, tātad allaž, kad prāts tiek atzīts par augstāko instanci, kad dabaszinātnes un mērķtiecīga domāšana tiek vērtētas pārmērīgi augstu, kad sajūsmas spēja un ekstāze tiek uzskatītas par smieklīgām, — tādos laikmetos dēmons atkāpjas. Viņš sakļauj spārnus un aizsedz seju.

Cilvēku un tautu starpā vienmēr valda netaisnība

Ir dabiski, ka izsalkumā viens dzīvnieks saplosa otru un aprij. Bet ir pretdabiski, ja viens radījums spīdzina otru aiz varaskāres, atriebības, fanātisma vai tīksmes. <..>
Visa līdzšinējā pasaules vēsture ir bezjēdzīga nežēlību virkne, kas izraisa arvien jaunas zvērības. Bieži kā varoni goda to, kurš slepkavojis visvairāk. <...>
Cilvēku un tautu starpā vienmēr valda netaisnība. Stiprākais allaž apspiež vājāko. Vīrietis sagādā sievietei sāpes un otrādi. Vecāki joprojām moka bērnus un bērni - vecākus. Cilvēki cits citu spīdzina ar uzpūtīgo varaskāri, augstprātīgo viszinību un egocentrismu. <...>
Bet slikti ir, kad mēs aizmirstam savus brāļus un māsas, kuriem nodarīta netaisnība, aizmirstam satriektos. Ja aizmirst ciešanas, zūd robeža starp cilvēku un zvēru.
"Die aufgabe des dichters in unserer zeit" Zenta Maurina

Velli māca gudrības raganam.

"Tad, kad naktī izej ārā un ģīmi griež vējš, tad zini, ka uz Zvārti šaujas raganas no tālajiem Zilūžu un Vilkates mežiem.

Jancis apcer mīlestību

Es noklausos ar smaidu šķību,
Kad lielie spriež par mīlestību.
Vēl puslīdz saprast varu es,
Ja puisis kāds mīl meitenes.
Un piedot var, ja skuķiem patīk
Kāds čalītis ar gariem matiem.
Lai cik tas muļķīgi gan būtu -
Es tomēr viņiem līdzi jūtu.
Bet prāts man mēmās bailēs klus,
Kad tēvocis mīl žiguļus.
Kur vīriem uzradies tāds durnums,
Ka bleķa kastei bučo purnu?
Un žņaudz pie sirds. Un spiež pie sāna.
Un neapjēdz, ka tevi māna?
Es teikšu jums: lai beigtos cirks,
Ik vīram vajadzīgs viens zirgs
Un klausīgs suns ar sārtu mēli,
un daiļas meitas, braši dēli,
Un piedevām var sieva būt,
Kas vārīt prot un pogas šūt ...
Tad neviebšu es smaidu šķību,
Bet sākšu cienīt - mīlestību.

Jānis Plotnieks /1976/

Lūgums latviešu sievietēm Latvijas valsts pirmajā gadadienā.

/fragments/
Kurzemē iedzīvotāju skaits vēl priekš kara stāvēja gandrīz uz vietas. Vidzemē tas auga tikpat lēni kā priede mūsu tīrelī. Tikai Latgale bija palikusi dabīga un nebija ielaidusies nekādās noziedzīgās sistēmās. Tagad nu, mīļās tautietes, kad Latvija ir pierādījusi, ka viņa ir dzīvotspējīga, tagad, kur visas sirdis pukst priekš šīs mūsu Latvijas , kur visas rokas priekš viņas strādā, kur jūs pašas ne vien nenogurušas strādājat, bet pat ziedojat tai savas rotas, tagad es vēl lūgtu: padariet mūs stiprus, dodiet mums bērnus. Apdomājiet, ja sistēmu vietā katrā mūsu ģimenē mudžētu sešas mazas galviņas, tad jau pēc viena auguma mēs skaitītu Latvijā nevis 2 un pus miljoni iedzīvotāju, bet septiņi un pus miljoni!

Jānis Čakste
pirmais valsts prezidents
9 bērnu tēvs

Latviešu skaits:
1935 - 1 467 035 - 100%
1959 - 1 297 881 - 88,47%
1970 - 1 341 805 - 91,46%
1979 - 1 344 105 - 91,62%
1989 - 1 387 757 - 94,60%
2000 - 1 370 703 - 93,43%
2010 - 1 338 682 - 91,25%

http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_demogr%C4%81fija

Neatkarīgās Latvijas laikā, kad risinājās ievērojams kultūras un saimniecības dzīves uzplaukums, bija vērojamas arī drauda pazīmes latviešu tautas pastāvēšanai tālākā nākotnē . Jau kopš 19 gs. beigām latviešu ģimenēs ir nepietiekams bērnu skaits. Pēdējā tautaskaite pirms kara notika 1935. gadā. Viszemākā dzimstība toreiz, neskaitot vāciešus, bija latviešiem, bet vislielākā krieviem. Ja šāds dzimstības līmenis būtu saglabājies arī turpmāk, tad bez nekādiem iebraucējiem tikai iekšējās attīstības gaitā ap 2120. gadu Latvijas valstī krievu skaits pārsniegtu latviešu skaitu.
Fragments no: Oļģerts Auns -”Ikviens gādāsim par savas tautas mūžību!”

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut