Skip to Content

Vienkārši ļautiņi ...

Vienkārši ļautiņi
Verdzībā nomocās,
Verdzībā asaras raud
Pēc dzīves labākas.

Vienkāršiem ļautiņiem
Dumjas ir galviņas,
Verdzības ķēdes tie sev
Paši kaļ dien no dien.

Klausa, ko tumsoņi melš,
Kanceļu krāpnieki,
Klausa un varmākas cien,
Ciena un kalpo tiem.

Kalpo tiem bīdamies —
Gaida tos elle un dievs,
Ģeķīgo mežoņu
Teikas it riebīgas.

Pliķēt un cirpt sevi liek
Un, kad sāp, tad tik smilkst.
Dumjajās galviņas,
Ilgs vēl jums ciešanas laiks.book | by Dr. Radut