Skip to Content

Uz ātru roku par Dardegas referātiem

Sveicināti,
Ar nokavēšanos, (dažādu iemeslu dēļ) tomēr uz ātru roku pārskatījos Dardegas vairākos referātus un sakopojumus. Daži ir pat interesantāki nekā tevis uzdotais. Nemaz neapšaubu, tie protams atbilst viņas (Dardegas) ilgstošai un nopietnai pieejai tematam. Bet, kā jau visās lietās, viņas viedokļi noteic vadlīniju, un secinājumi izriet no viņas pasaules skatiena.
Tas diemžēl neatbilst manējai 6o gadus iegūtai izpratnei un pārliecībai par šo vēsturisko notikumu iemesliem un lietu būtību. Pielieku viena pazīstamā senlaiku vēstures profesora Pāvila, (Paul Maier)(1) ar kura darbiem ir vērts iepazīties jebkuram. Es pat vēl atceros viņa tēva raidījumus, - "The Lutheran Hour"(2), pagājušā gadsimteņa vidū.

Visās (ne tikai vēstures) zinātnēs, izmeklētie fakti daudzviet var būt vienlīdzīgi un nenoliedzami, bet to izpratne un tālākā analīze, var ne tikai nesakrist, bet būt diametriski atšķirīga. Kā saka "the devil is in the detail"(3). Tas tāpēc, ka katrs izprot lietu būtību no sava iegūtā Pasaules Skatiena (P.S)(4) un visu saredzam ar “citām acenēm”. Daudzi ir apmierināti ja viņu interpretācija tikai sakrīt ar viņu uzskatiem, (nenoliedz viņu P.S.). Pašapmierinātībā tie nemeklējas tālāk to patieso lietu būtību, vai tāda iespēja vispār pastāv!
Jaunekļa gadus pavadīju Dzimtenē un vēlāk trimdā. WW2 apstākļi deva iespēju baudīt tās agrākās inkvizīcijas baznīcas doktrīnas un būt pakļautam tās dogmām un noteikumiem. Daudzviet, tā protams šodien ir mainījusies, bet 2000 gadu tecējumā ir arī papildinājusi Jēzus un agrīnās kristietības S.R.(5) pamatmācību ar savām dogmām, kas neatbilst S.R. mācībai. Neskatoties, ka
Jēzus nebiedrojās ar Viņa laikā valdošo politisko un reliģijas valdību, tikai dažus gadsimtus vēlāk ar Romas imperatora palīdzību, reliģijas un politikas valdība apvienojās. Paliekot tik varaskārīga, pasludināja sevi par Romas nekļūdīgo Dieva vietnieku, un sāka apkarot tos kas tai nepakļāvās.
Laika tecējumā to visu saprotot un baudot uz "savas ādas" piespieda mani tālākās izmeklēšanās, un rezultātā, izvirzīja mani no tās "politiskās-reliģijas" sistēmas. Kad vēl studēju S.R. pareģojumus 50'tos gados, vairāki tur minētie notikumi nebija pat iedomājami, bet šodien, acu priekšā redzam tos piepildoties ikdienu. Un, nozīmīgi, tas viss notiek visas sabiedrības un dabas nozarēs un vispasaules mērogā. Daudz, kas agrāk man vēl bija neskaidrs, nu ir sanācis kopā kā tas “Rubics cube”(6). Ļoti palīdz sen iegūtais pasaules skatiens kas gadu tecējumā ir paplašinājies un nobriedis, ietverot visas dzīves nianses.
Beidzot ir jāatzīstas, ka godīgi atsaukties tādam referātam man personīgi trūkst laika, un ārpus plašāka konteksta dažos vārdos dot spriedumu bez sīkākas paskaidrošanas nepalīdzēs. Protams, vari šo pieņemt kā aizbildumu no nezinīša par šo tematu, bet tā tiešām paliek katra izvēle kā
to pieņemt. Un ja ir interese, vari pats pameklēt tīmeklī un uzdotā pazīstama profesora adresē, kur saredzēsi arī citus viedokļus. Jāuzsver, katra cilvēka pieņemtie priekšnoteikumi un uzturētie uzskati spēj novirzīt ne tikai mūsu izmeklēšanu, bet arī izpratni no patiesās vēsturiskās būtības.
Maz tādu šodien, kuri tā meklē patiesību ka atveltī savu dzīvi izmeklējot visu apkārt iespējamo, neskatoties kurā virzienā tas viņus novedīs, un tāpēc pārpratumi un neizpratne valda.
“Nevajadzīgais” Vilis (7) <’))))>< kurš joprojām ienīst jebkuru reliģisko
sistēmu.

Saites:
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_L._Maier

Piezīmes:
(1)Pauls Mejers (1930- ) Vēsturisko stāstu autors, Filosofijas doktors "Summa cum laude" (1957). Pētniecības intereses: Antīkie tuvie austrumi, Senā Grieķija, Senā Roma, Senā Roma un kristietība, Reformācijas laikmets.
(2) "luterāņu stunda"
(3) "Velns ir detaļās"
(4) (P.S.) - "Pasaules skatījums" - attieksme pret pasauli.
(5) (S.R.) - "Svētie raksti"
(6) kubiks rubiks - spēļmantiņa, kur dažādās kombinācijās no sajauktām krāsām jāizveido uz katras kuba šķautnes savu krāsu, bez citu krāsu klātbūtnes.
(7) Vilis Bils Gailītis - autorsbook | by Dr. Radut