Skip to Content

Tu mani atstāsi

Tu mani atstāsi

Tu saki: mūžīgi, jā, mūžīgi
Es tevi mīlēšu!
Vai zini arī, kāds es rītu būšu?
Jau šodien ļauns, tev nepatīkams kļūšu,
Tu mani atstāsi.
Es pazīstu šīs zemes likteni;
Un arī zvaigznes krīt un izdziest tumšā;
Ai, baltais enģelīt, priekš mūžības
Tu zvērēt esi vājš; drīz zudīs kaislības,
Tu mani atstāsi.
Drīz tevim dvēsle slāps pēc citiem avotiem,
Tu iesi meklēt, to kas tevīm tīk, -
Pirms saule vakarā aiz tumšiem mežiem slīks,
Tu mani atstāsi.
Vai redzi, kā pa gaisiem padebeši klīst,
Kā viens no otra bēg, kā lāstu dzīti.
Cik dienas sārtā roze zied?
Tu mani atstāsi.
Tu saki: mūžīgi, jā, mūžīgi
Es tevi mīlēšu!
Vai zini ari, kāds es rītu bušu?
Par upuri es vienaldzībai, smiekliem kļūšu!
Tu mani atstāsi.book | by Dr. Radut