Skip to Content

Te pasaulē mokas un vaimanas valda ...

Te pasaulē mokas un vaimanas valda,
Līdz nāve slēdz acis, tad rūpēm ir gals.
Tur tumšajā kapā ir atdusa salda,
Tur dusi, līdz sauks tevi eņģeļu balss
Uz jaukāku dzīvi, kad mirušie celsies
Un debesu valstībā līgsmību smelsies.
Mēs paliekam dzīvot, un mūs vēl gaida
Daudz asaras, sāpes un retums kāds prieks,
Jo ļaunumu milzums, daudz blēdības,naida, -
Viss spēks mums ir veltīgs tiem pretī un lieks.
Cik laimīgs ir tas, kas sasniedzis ostu
Un nejūt vairs mokas un dzīvības postu.book | by Dr. Radut