Skip to Content

Tautas sapulce

LBAS 9. decembrī plkst. 17.00 rīkos tautas sapulci Esplanādē, uz kuru aicina visus, kam nav vienaldzīga Latvijas nākotne.

Ceturtdien, 2.decembrī, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē dalībpuses noslēdza diskusijas par jautājumiem, kas saistīti ar 2011. gada valsts budžeta izstrādi pirms budžeta projekta iesniegšanas Saeimā. Valdības sociālie partneri joprojām uzsvēra, ka nepiekrīt šādam valsts budžeta piedāvājumam, saucot to gan par paviršu, gan par konsolidācijas mērķiem neatbilstošu un tautsaimniecības attīstību neveicinošu. Sociālie partneri turpinās darbu ar Saeimas deputātiem, un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) nolēmusi rīkot tautas sapulci.

NTSP sēdes dalībnieki uzklausīja Finanšu ministrijas ziņojumu par 2011. gada valsts budžetā plānoto samazinājumu ministriju budžetos. Diskusijā sociālie partneri uzsvēra nepieciešamību plašāk īstenot strukturālās reformas, kā arī īstenot valsts pārvaldes funkciju vērtēšanas darba grupas ieteikumus, nesamazināt izdevumu veselības aprūpei un iesaistīt sociālos partnerus ģimenes valsts pabalsta izmaksas mehānisma izstrādē.

Sociālie partneri aktualizēja arī jautājumus par iekšējā tirgus aizsardzību un nepieciešamību pilnveidot valsts iepirkumu sistēmu. Ministru prezidents V. Dombrovskis informēja, ka plānots iepirkumu konkursos ieviest nosacījumu, ka pieteikumos norādītajai darba algai jāatbilst vidējai algai attiecīgajā nozarē.

Finanšu ministrija iepazīstināja NTSP dalībpuses ar ziņojumu par plānu ēnu ekonomikas apkarošanai, kas ietver 61 pasākumu nodokļu politikas, administratīvā sloga mazināšanas, kontrolējošo iestāžu kapacitātes celšanas un citās jomās. Sociālie partneri pauda viedokli, ka plāna īstenošanas rezultātā valsts budžetā vajadzētu ieplūst daudz lielākai summai nekā 15 mlj latu, kā tas paredzēts valsts budžeta projektā. Finanšu ministrijas pārstāvji skaidroja, ka citi prognozējamie ienākumi nav kvantificējami, kā arī aicināja nozaru profesionālās asociācijas slēgt vienošanos ar Valsts ieņēmumu dienestu par ēno ekonomikas apkarošanu.

Izstrādājot 2012.gada valsts budžetu, būs iespējams ņemt vērā nodokļu iekasēšanas tendences 2011. gadā. Ministru prezidents V. Dombrovskis pauda viedokli, ka ēnu ekonomikas apkarošanas plānu nepieciešams īsā laikā konkretizēt un veikt kvantitatīvo analīzi nozaru griezumā, sadarbojoties ar profesionālo asociāciju pārstāvjiem, lai 2011. gadā īstenojamie pasākumi būtu rezultatīvi. Savukārt gan arodbiedrības, gan darba devēji uzsvēra, ka VID nebūt nav vienīgā institūcija, kurai jānodarbojas ar ēnu ekonomikas apkarošanu. NTSP dalībpuses vienojās februāra sēdē diskutēt par Finanšu ministrijas konkretizēto plānu ēnu ekonomikas apkarošanai.

5
Average: 5 (1 vote)
 


story | by Dr. Radut