Skip to Content

Pabaidi viņus ar Morru!

Susuriņš bezpalīdzīgi lūkojās uz mazo Miju.
-Pabaidi viņus ar Morru! - Mija ierosināja. - Mana māsa tā dara.
-Vai tad tu kļūsti paklausīga? - Susuriņš gribēja zināt.
-Protams, nē! - mazā Mija attrauca un smējās, līdz novēlās uz muguras.
(Bīstamā vasara)

grāmataquotes | by Dr. Radut