Skip to Content

Mosties, mosties reiz, svabadais gars ...

Mosties, mosties reiz, svabadais gars,
Celies un salauzi kalpības spaidus,
Atpestī cietējus, klusini vaidus —
Mosties, brīvības cēlajais gars!

Tumšos varmākas zemē triec,
Svētos bizuļus - garīdzniekus,
Kuri melš krāpdami debesu niekus.
Ticības māņus pie malas liec!

Zemē kungus, kas lepnībā sēž,
Šķērdīgi putina miljonu sviedrus,
Zemē kundzības draugus un biedrus,
Kas savus brāļus spaida un plēš!book | by Dr. Radut