Skip to Content

Lazareva - "Ik dienas vairāk spēki beidzas ..."

Lazareva

Ik dienas vairāk spēki beidzas,
Ik stundas dzīslās asins dziest;
Ne mīlēt vairs, ne cerēt veicas,
Pat sāpes sirds vairs nespēj ciest.

Un vienaldzīgāks katru dienu
Tu salti raugies pasaulē,
Kā zaļoksnībā jauna dzīve
Visapkārt strauji burbulē.

Gan brīžiem vēlēšanās ceļas
Iet jautrā garā citiem līdz,
Bet slogs no krūtīm nenoveļas,
Un gurdenībā spēks ir tīts.

Vairs sadusmoties nava spēka,
Smej ļaudis tavu niknumu ...
Sen laiks jau būtu doties kapā!
Bet arī nāvi bīsties tu.book | by Dr. Radut