Skip to Content

A. Kruglova - Jautājumi

Jautājumi
A. Kruglova

Ak jūs skumjas ļaunajās, smagajās;
Mūžam spiest mani liktenis lem.
Ak tu dzīvība, dzīve tu grūtajā,
Kādu gaitu lai ceļš tavs ņem?
Galvā nodomu jaunu daudz izceļas,
Skaistas nāk domas, cerības spīd,
Tomēr bailīgi sirds atkal nodrebas
Un it nevilšus sāpīgi atminas,
Cik daudz nodomu kapā jau mīt.
Dievs! vai tikai mokas un grūtības
Laikiem ir nolikts līdzi sev nest?
Un vai rūpēm pēc maizes un uzturas
Visas jūtas un cenšanās cēlajās,
Sirdi uz mūžu kapā būs vest?
Vai priekš viltus un meliem valdošiem
Galvu lai loku kā lielais bars?
Un pret mokām un ciešanām gaudošām
Auksts un cietsirdīgs paliek gars?
Jeb vai spēku un ticību stiprajo
Sirdī sargu, līdz dzīvība dziest?
Un nekad lai es riebīgs uz ceļu
Negriežos, kaut daudz ar ko ciest?
Vai pēc mokām un ciešanām ilgajām
Klīdīs mākuļu tumšajais bars?
Vai reiz spīdēs, kaut brītiņam īsajam,
Spirgtuma nesējs laimības stars?
Jeb vai skumjām ļaunajām, smagajām
Mūžam spiest mani liktenis lems?
Ak tu dzīvība, dzīve tu grūtajā,
Kādu gaitu gan ceļš tavs ņems?book | by Dr. Radut