Skip to Content

Ilgas pēc patiesības

Padomju gados vienoja ilgas pēc patiesības, jo tā bija skaidri jaušama. Tagad nav, kas vieno, jo patiesības nebūs. Ir dažādi skatpunkti.
@Ihtiandrs 10:51 AM - 16 Oct 13

čivinātavaquotes | by Dr. Radut