Skip to Content

Horācija - Nerūpējies par daudz

Nerūpējies par daudz

Horācija

Kāds nodoms niknām Skitijas tautām ir,
Kas tāļu dzīvo Hadrijas viņpusē,
Draugs Kvintus, beidz reiz gudrot.
Kamdēļ Pūlēties tik daudz mums īsā mūžā?

Drīz viegliem spārniem jaunība aizlido,
Un sirmums nelūgts pievirzās knaši vien,
Prom triekdams jautrās mīlestības
Skaistajus sapņus un saldo miegu.

Arvienu puķes nepušķo ziedonis,
Nedz sārtais mēness vienādu vaigu rāda
Ik naktis: kam tu vājo garu
Mūžīgām gudrībām velti moki?

Vai labāki nav mums, pakrēslī gulošiem,
Zem kupliem kokiem iežūpot svabadi
Un rožu ziediem pušķot galvas,
Svaidītas austrumu dārgām nardēm.

Lai dzeram! Rūpes kremtošās izklied
Ikvienam Bakhus: kurš no mums ātrāki
Var tukšot viņa pilno kausu,
Draudzīgi roku no rokas kas staigā?

Kas atlabinās skaistajo Lidiju Iz mājas?
Teic, lai skanīgo kokli tā
Ņem līdz un drīzi šurpu steidzas
Vaļējiem, plivinošiem matiem!book | by Dr. Radut