Skip to Content

Dievs ir laipnīgs: mācītājus ...

Dievs ir laipnīgs: mācītājus
Devis līdz ar kungiem tev.
Sen bez tiem tev ellē rāvis
Būtu velns par kalpu sev.
Sen bez tiem jūs ellē rāvis
Būtu velns par kapiem sev.

---
Pirmiespiedums krājumā Eduarda Veidenbauma "Dzejas", Londonā, 1900.g., 28. lpp. Citos Veidenbauma rakstu izdevumos nav uzņemts, vienīgi vēlāk 1926. gada "Kopoto rakstu" sakārtojuma un 1961. gada "Kopoti raksti". Dzejolis bijis jau arī Antona Birkerta norakstā.book | by Dr. Radut