Skip to Content

Darba strādnieks nes stulbā prātā savu jūgu!

Jauns gads jau atnācis! Bet viss pa vecam
Iet savu gaitu tālāk, kā jau gājis.
Zem vergu sloga spaidīts, darba strādnieks
Nes stulbā prātā savu jūgu.
/E.Veidenbuams/

Vai 2015 gadā ir savādāk? Protams, teiks visi, kas avīzēm tic, pasaule cīnās ar "musulmanismu", "krieviem", un "korejiešiem", ziemeļu gan, un dienvidu korejieši kopā ar visu pasauli pret viņiem. Bet vai tad par to arī Veidenbaums* neraksta, par to ka "darba strādnieks nes stulbā prātā savu jūgu"**?

Īstenībā Eduards Veidenbaums mazliet ir rakstījis par šo jūga īstenojuma shēmu ar dubultām važām: "1) tirgotāju važas un 2) garīdznieku važas".*** Tā sakot, gan tie, kas mūs fiziski atstāj bez iztikas līdzekļiem, gan tie, kas skaidro, ka tāda ir dabiskā lietu kārtība. Tā Veidenbaums rakstīja pirms 1892. gada, tas ir, 123 gadus pirms 2015, un vai patiesi kas ir izmainījies? Un pirms tiem pašiem 123 gadiem viņš minēja arī sekojošus iemeslus, par ceļiem, kāpēc latvieši ir kalti pakļautības važās: "1) latviešu muļķība, 2) dzelzs jeb zobins un 3) uguns, jeb šaujamie rīki, kurus bruņinieki izlietoja, latviešus iekarojot"***. Tomēr simboliski ir šis 1 iemesls – latviešu stulbums. Pat ja otrais – bruņota vara un trešais tehnoloģiska atpalicība, it kā, būtu, mazāk vai vairāk, objektīvi kritēriji, tad šis pirmais tomēr ir ... hmm, jā. Bet gan tāds jauns puika tikai nesadomā, un ko Veidenbaums piedāvā? Un kāds īsti ir jautājums - "Vai šai ziņā ir jau kas darīts? Ar citiem vārdiem : vai jau kas darīts priekš netaisnās dzīves kārtības pārvēršanas labākā?" - ļoti laikmetīgs jautājums ari mūsdienu Latvijai, vai ne? Un Eduards Veidenbaums liek priekšā izmantot Lasala**** un Marksa***** paraugus: proti, mudināja dibināt biedrības, Lasala gadījumā - "Vispārēju vācu strādnieku biedrību" un aicināja labākos un saprātīgākos ļaudis, un Marksa gadījumā "Starptautiskā strādnieku biedrību". Galu galā, Lasāls bija cilvēks, kas nodibināja Vācijas Sociāldemokrātisko partiju (Sozialdemokratischen Partei Deutschlands)*** ***, bet Marksa "Starptautiskā strādnieku biedrība" mūsdienās vairāk pazīstama kā I Internacionāle (1864-1876)*** *** *. Un vēsturiski nevar noliegt ka šie novirzieni ir izmainījuši pasauli ļoti. Arī latvieši šajās izmaiņās vēsturiski ir ņēmuši dalību, bet laikā ap 2015 gadu Latvijas un latviešu sabiedrības nostāja pret šādu Veidenbauma piedāvājumu būtu ļoti nenopietna. Šeit droši vien ir pamats atgriezties pie Veidenbauma minētā 1 iemesla - “latviešu stulbums”. Protams, šais 123 gados latvieši ir kļuvuši daudz izglītotāki, aiz daudz un dažādām maskām viņi prot slēpt savu stulbumu. Bet vai no stulbuma latvieši ir atbrīvojušies veiksmīgi? Diez vai uz šo jautājumu kāds vispār gribēs atbildēt – godīgi, nebūs ērti un patīkami, negodīgi, nebūs nozīmes. Līdz ar to Veidenbauma dzīvo domu piekritējiem 2015 gadā paliek vecais labais uzdevums, izskaust no dzīves, pamatā, jau savu stulbumu un uzmundrināt citus darīt tāpat. Mosties, mosties reiz, svabadais gars!

*Eduards Veidenbaums (1867 – 1892) (25g) latviešu dzejnieks, zinātnisko rakstu autors un tulkotājs. http://lv.wikipedia.org/wiki/Eduards_Veidenbaums
** Jauns gads jau atnācis! Bet viss pa vecam ... http://kubele.tk/?q=content/jauns-gads-jau-atn%C4%81cis-bet-viss-pa-vecam
*** "Gabals iz tautsaimniecības" http://kubele.tk/?q=content/gabals-iz-tautsaimniec%C4%ABbas
**** Ferdinands Lasāls (Lassalle Ferdinand, 1825-1864) http://lv.wikipedia.org/wiki/Ferdinands_Lasalls http://vesture.eu/index.php/Las%C4%81ls_Ferdinands
***** Kārlis Heinrihs Markss ( Karl Heinrich Marx; (1818 – 1883) http://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81rlis_Markss http://vesture.eu/index.php/Markss_K%C4%81rlis
*** *** Vācijas Sociāldemokrātiskā partija http://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81cijas_Soci%C4%81ldemokr%C4%81tisk%C4...
*** *** * I Internacionāle (1864-1876) http://vesture.eu/index.php/Internacion%C4%81le
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Workingmen%27s_Association

No votes yet


blog | by Dr. Radut