Skip to Content

D. Minajeva - Tur Ēģiptē pie platās Nīlas

Tur Ēģiptē pie platās Nīlas

D. Minajeva

Tur Ēģiptē pie platās Nīlas
Guļ niedrās milzīgs krokodils
Un asras raud.

No zemes ceļas karsti tvaiki,
Jērs, ūdens slāpstošs, steidzas naigi
Un teic uz to:

«Ak krokodil, tev gan ir grūti,
Tu stipras rūpes sirdī jūti:
Acs asaro.»

«Ak labākais no visiem zvēriem
Un līdzcietīgākais no jēriem,
Nāc tuvāk man ...

Es cienu tavu labo sirdi
Un teikšu, ka tik tu vien dzirdi,
Kas vainas man.»

Un redzi, lētticīgu prātu
Jērs dodas briesmu zvēram klātu:
«Nu, saki nu!

Nu uztici man savas bēdas,
Un zinot, par ko sirds tev ēdas,
Es raudāšu.»

Un jērs bez kādām domām ļaunām
Liek ausi klāt pie lielām žaunām;
Bet niknais zvērs,

Kam prāts uz viltu tikai bija,
To, cieti grābis, zemē rija —
Un beigts bij jērs...
Urā!book | by Dr. Radut