Skip to Content

Lietotājā tas_pats pārdomas

Linuksis Āfrikas vidienē

Es varu padalīties no savas pieredzes. Es te esmu misijā aizsūtīts uz dziļu Āfrikas vidieni. Ir tāda valsts Malāvija (Malawi). Attiecīgi vietējiem, kas līdz šim bija M$ adeptu varā, tika parādīts, ko var izdarīt ar Linux... Šobrīd jau bariņam adminu LM15 ir viens no biežāk lietotajiem OS, cik novēroju viņu rosīšanos savās darbstacijās. Atsaucība ir - viss vienkārši un viss strādā. Tā kā nedomāju, ka vietējie admini ir lielāki lohi par šejieniešiem. Kas var normāli (!) noadminēt M$ bēdu ieleju, tas tiks galā arī ar *nix.

Ojārs, sludina savu viedokli un izdala vietējiem Linux ISO ...

P.S. Šeit ir švaks internets un salīdzinājumam - Win kaut kāda neizprotama "pačošanas" ar restartu te aizņem 36 minūtes. Uz Minta pēc svara līdzvērtīgs process aizņēma mazāk kā 10. Vietējie izdarīja secinājumus ...

ojars.krumins@d8corp.com
https://groups.google.com/d/msg/lv_tehnika/np6I-B89gL0/cAYEBawbMTwJ
LM15 - Linux Mint 15 "Olivia" http://www.linuxmint.com

Baltu vienības diena

2013. gada 22. septembrī svētdien plkst.20 baltu vienības ugunskuri atkal iedegsies vismaz astoņdesmit pilskalnos un citās vēsturiski nozīmīgās vietās - gan Rīgas Bastejkalnā un Viļņas Pilaites pilskalnā, gan Durbes un Rēzeknes pilskalnā, gan Kauņā pie Nemūnas un Nēres satekas, gan Šatrijas kalnā Lietuvā, Beverīnas novada Trikātas pilskalnā un citviet. Baltu vienības diena tiks atzīmēta arī Polijas Punskas pilsētā, kur dzīvo liela lietuviešu kopiena.

Kopš 2000.gada ar Lietuvas Seima un Latvijas Saeimas lēmumu Saules kaujas diena tiek atzīmētā kā Baltu vienības diena.

Imants Auziņš - mūžības ceļu aizsākot

Imants Auziņš
1937 - 2013

*
Miers lai tavām piekusušām krūtīm. -
Dienai cauri gāji grūti,
Vakars melnē rūtīs.
Vai tev debess pāri slienas,
Vai tu nīki četrās sienās, -
Tā bij tavas dzīves diena.

Steidzi, skrēji - nebij vaļas.
Diena tumša, diena zaļa,
Klusa, skaļa -
Kuram daļas?
Tev ir daļa. Tava diena.
Neatsaucama un viena.
Vakars, melnais lakats, sienas.
Galā diena.

Cauri nevaļai un vaļai
Stipra paliek tava daļa:

Ir kaut kas, kur nepieviļas -
Cilvēcība klusa, dziļa.

(no krājuma "Skumjais optimisms", 1968)

Naktī no 20. uz 21. augustu pēc smagas slimības mūžībā aizgājis dzejnieks Imants Auziņš. Izsakām līdzjūtību viņa ģimenei un talanta cienītājiem.

Vecmājas

Vecmājas (veltījums Zaubei un Lakstenei)

I
Es atceros to veco māju,
kur runāja krāsnis
un durvis lika klausīties sevi,
kur gultas bija mazuliet skumjas
un klusēja klons,
no akas kur vakaros izkāpa migla,
lai padzertos pļavas un stirnas.

Un nebija bail vairs neaizslēgt durvis,
lai gaidītu -
nu kaut kas būs!
Un bija, -
Griezes simfonija.

Dziļā sniegā lapsa ...

Dziļā sniegā lapsa lēni brida
Sīku lūžņu kaudzē slapstīdamās,
Pētot augsti galvu, pacēlusi,
Biezu tumsu acīm caururbdama.

«Kas par pēdām ved uz manu alu?
Kādi mednieki te mani traucē,
Slēptā biezoknī pie lūžņu kaudzes,
Kur ne meža zvēri nemēdz lodāt?
Pēdas aizvilktas ar kuplu egli,
Kā man astes kuplums aizvelk pēdas.
Pieci vīri kaudzē salīduši.»

Asu pulversmaku lapsa saož,
Mitrus kažokus un sviedru drēbes;
Smaga, nelīdzena elpošana,
Viegla trīcēšana lielā salā.
Vienā kamolā tie saspiedušies.

«Ak, jūs, mana miera traucētāji,
Visiem rīkles pušu pārkodīšu,
Kamēr jūs vēl guļat saldā miegā.»

/Jānis Rainis Fragments no "EPUS 1905"/

Makss Horkheimers

Vācu filozofs un sociologs Makss Horkheimers Frankfurtē dibināja un vadīja Sociālās izpētes institūtu (1930 - 1941), kurā attīstīja jaunu interdisciplināru kustību - kritisko teoriju, kas apvienoja marksismā balstītu politisko filozofiju ar sociālajiem un kultūras pētījumiem. Tieši "Apgaismības dialektika" ir centrālais kritiskās teorijas sacerējums. Savukārt Teodors Ludvigs Vīzengrunds Adorno, kurš bija viens no vadošajiem Frankfurtes filozofiskās skolas pārstāvjiem, rakstīja arī par socioloģiju, muzikoloģiju un psiholoģiju.

Bāliņš

Balēliņš [bāliņš] deminutīvs: baleniņš, bēleniņš, bālelītis u.c. Radu valodās nav formā atbilstoša līdzīgas nozīmes vārda. Šajā vārdā saplūduši divu indoeiropiešu pirmsvalodas sakņu refleksi:
1. *bhrā-:*bhrāter- 'lielģimenes loceklis, asinsradinieks, brālis'; no šejienes latviešu 'brālis'
2.*bel- 'stiprs', no kā sebkrievu 'boļij'(senslāvu boļji) 'lielāks, stiprāks, augstāks, vecāks, labāks'; krievu 'bolšoj' - 'liels', senindiešu 'balam' - 'spēks, stiprums, vara', 'bālah' - 'jauns, zēns, bērns', skitu 'bala' - 'karotājs karadraudze'.
T.i. 'baliņš' < *bālinis sākotnēji 'spēcīgais, stiprais, varenais' (kam blakus varēja arī atvasinājums 'balis'). Šo apzīmējumu varēja attiecināt uz katru ģints jauno vīrieti: "Simtiem priežu, simtiem egļu, simtiem manu bāleliņu" (LD 18048).

Lūgšana

euro!
31. jan 18:11
http://www.draugiem.lv/k-studija/

Mūsu Māte, kas esi Briselē.
Svētītas lai top Tavas direktīvas,
Lai atnāk Tavs Lisabonas līgums
Tavs prāts lai notiek kā Vācijā, tā arī Latvijā,
Mūsu dienišķos tiešmaksājumus
Dod mums šogad,
Un piedod mums mūsu centienus izdzīvot,
Kā arī mēs piedodam grieķiem viņu atlaistos parādus,
Un neieved mūs pārdomāšanā,
Bet atpestī mūs no izlemšanas,
Par latu......eiro..euro...oiro
Jo tev pieder Eiropas Parlaments
Eiropas Padome
Un Eiropas fondi
Mūžīgi mūžos.
Oiro.

Dzejoļi

Vientuļas upes piekrastē kuplajā zālē es viņai jautāju: "Meitene, kurp tu ej, savu gaismekli ar mēteli aizsegusi? Mans nams ir tumšs un vientulīgs - aizdod man savu gaismu!" Viņa pacēla uz mirkli savas tumšas acis un caur krēslu pavērās manī. "Es nāku pie upes," viņa teica,"lai noliktu gaismekli uz ūdens, kad dienas gaisma rietumos nodzisīs." Es stāvēju viens kuplajā zālē un vēroju, kā viņas gaismekļa niecīgo liesmiņu aiznesa straume.

 

Tumstošās nakts klusumā es viņai jautāju:"Meitene, tavas ugunis visas ir aizdegtas,- kur gan tu iesi vēl ar savu gaismekli? Mans nams ir tumšs un vientulīgs - aizdod man savu gaismu!" Viņa pavērās man sejā ar savām tumšajām acīm un īsu brīdi stāvēja kā neziņā. "Es atnācu," beidzot viņa sacīja,"ziedot savu gaismekli debesīm." Es stāvēju un vēroju, kā veltīgi izdega viņas gaismeklis izplatījumā.

 

Bezmēness pusnakts tumsā es viņai jautāju: "Meitene, kādēļ tu turi savu gaismekli cieši pie sirds? Mans nams ir tumšs un vientulīgs - aizdod man savu gaismu!" Viņa mirkli apstājās , domāja un nakts tumsā vērās man sejā. "Es atnesu savu gaismu," viņa atbildēja,"lai pievienotu to gaismekli karnevālam." Es stāvēju un vēroju, kā viņas mazais gaismeklis bez kāda labuma pazuda starp ugunīm.

Čarlzs Bukovskis - Love

Charles Bukowski - Love

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut