Skip to Content

Lietotājā tas_pats pārdomas

Kad viņi atnāca ...

„…habe ich geschwiegen“
Martin Niemöller

Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
First they came ...

First they came for the Socialists, and I did not speak out—
Because I was not a Socialist.

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—
Because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—
Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kad viņi atnāca ...

Kad atnāca pēc komunistiem, es klusēju, -
es nebiju komunists.
Kad viņi atnāca pēc sociāldemokrātiem, es klusēju, -
es nebiju sociāldemokrāts.
Kad viņi atnāca pēc arodbiedrību dalībniekiem, es klusēju, -
nebiju arodbiedrības biedrs.
Kad viņi atnāca pēc ebrejiem, es klusēju, -
jo es taču neesmu ebrejs.
Kad viņi atnāca pēc manis, nebija vairs neviena, kas varētu ko teikt.

12 Saeimas vēlēšanas, uz ko varam cerēt?

Pavirši uzmetot acis uz klasiskajiem 13 Saeimas ievēlēšanai piedāvātajiem sarakstiem, atmiņa neviļus nāk “vēži”. Un tā kā tur ir daudz "vēžu", tad liekas ļoti laicīgi pieminēt arī "kulītes", kas nenovēršami savijas izteicienā "par tiem pašiem vēžiem", tik nu šais velēšanās pat kulītes nav sevišķi mainītas, kaut ar ir pielāpītas (kas visumā nav slikti, bet zinot vēžu kvalitāti nav ar diez ko uzmundrinoši).

Kapitālisms

1991.gada 14.marts
Man ir pilnīgi kļuvis skaidrs, cik nesaudzīgi kapitālisms maina demokrātiju, tas ir vēl vairāk, nekā Heringtons kādreiz sen teicis, ka kapitālisms darbojas pret demokrātiju un izkropļo to. Tikai lielajiem kampaņu ziedotājiem un bagātākajiem lobijiem ir ietekme Kongresā un Baltajā namā. Balsošana ir vien knupītis nomierināšanai, ilgpilno cerību apstiprinājums procesam, ar kuru individuāliem balsotājiem nav nekāda sakara un pret kuru daudzi no viņiem tā arī izvēlas izturēties un palikt svētlaimes pilnā vienaldzībā.

Vai latviešiem ir tiesības uz "eitanāziju"?

Zārks jau nevar palikt tukšā! (J.Rainis - “Zelta zirgs”)
Iesākumā gan gribētos brīdināt, ka runa neies par individuālu eitanāziju, kur tomēr iesaistīti, tuvinieki un dakteri, kas palīdz pieņemt šādu svarīgu lēmumu. Manas domas vairāk šaudās ap latviešu likteni. Kā gan tāda doma var ienākt prātā? Nu, īstenībā, jau mēs visi zināt faktisko demogrāfisko situāciju, un demogrāfijas speciālisti neprognozē nekādu pozitīvu nākotni tautai, kas sarūk tik straujos tempos.i ii Proti, pasīvā eitanāzija latviešu tautai jau tiek veikta tagad! Un jautājumi jau ir vienkārši: kāpēc mēs esam nonākuši tādā situācijā un kā mēs viņu varam labot, un vai vajag?

Kā maģa vištel smeķē, ēde ar rāpučim

Vārnu raušana (kursenieku val. 'varnes raut') – Kuršu kāpu, bet agrāk, iespējams, arī Kurzemes – šodienas acīm eksotiska – ēšanas tradīcija pārtika ķert un lietot vārnas. Vārnas koduši vecie un mazie, jo pieaugušiem nebijis vaļas ar to nodarboties.

Mieželaitis, Eduardas dzeja

Monēta

Pirmo reizi – sudrabota, auksta
Franču monēta guļ manā plaukstā.

Vienā pusē redzu gallu gaili,
Otrā – lepnas francūzietes daili.

Vardi sīkās rakstu virknēs vērti.
Tiešām skaisti, tiešām zelti vērti:
Liberté,
Egalité,
Fraternité . . .

Zelta vārdi tie, kas senās dienās
Lika sagrūt bastiliju sienām.

Tagad katrs, jo tam franku vairāk,
Jo viņš vārdos ieskatīties vairās.

Un bez tam starp franču bagātniekiem
Valda vel arvien bez vārdiem liekiem
Liberté,
Egalité,
Fraternité . . . . .

Kāda brīvība gan priecē franču tautu?
Vai ir brīvs kaut vīrs, kas kaļ šo naudu?

Vienlīdzīgi vai vīrs, kas liektu galvu
Saņem otra žēlastības balvu?

Brālība? Kāds brālis var būt arābs
Frankiem samaksāto bumbu varā?

Un kā kokote, sen zaudējusi kaunu,
Zelta vārdi ņirdz ar prieku ļaunu:
Liberté,
Egalité,
Fraternité . . .

Nē, uz monetām, uz frankiem lētiem
Vietas nevar būt šiem vārdiem svētiem.
(Parīze)
(atdzejojusi Vizma Belševica)

Mieželaitis, Eduardas, (1919-1997)
http://lt.wikipedia.org/wiki/Eduardas_Mie%C5%BEelaitis

Анатолий Шарий (Ukraina, Rus) 11.06.2014

Anti-Maidan.com: Анатолий Шарий 11.06.2014

šonakt es aizmirsu

***

šonakt es aizmirsu vilcienā lakatu
šonakt es aizmirsu vilcienā acis
šonakt es pazudu pati kā atvarā
skaitot mazas un pelēkas stacijas
metot kā akmentiņus tās kabatās

ceļ mani augšup cita atmiņa
vai tālu vēl mājas vai tālu Latvija
/Ruta Štelmahere/

Eiras ir klāt.

Dzintars Skarbovskis ‏@Vilx

Ir īstais brīdis iedzīvināt lokāmo formu: eira, eiras, eirai, eiru, ar eiru, eirā, eira, eiras, eiru, eirām, eiras, ar eirām, eirās, eiras.

http://www.bank.lv/es-un-eiro/banknotes
http://www.ecb.europa.eu/euro/coins/html/lv.lv.html

Euro – mūsu nauda.

Latvija pievienojās euro zonai 2014. gada 1. janvārī.
Šajā dienā euro nomainīja latu pēc fiksēta kursa 1 EUR = 0.702804 LVL.
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.lv.html

Teiksma par to, kā vecais gads nāca atvadīties

Kāds ienāca manā istabā,
Pievēŗa durvis un teica:
- Daudz laimes Jaunajā gadā! -
Apsēdās manā krēslā,
Aizpīpeja manu pīpi
Un sāka cilāt manus papīrus.
- Tev tāpat! -
Es piebildu
Un paskatījos svešajā.
Sapratu:
Tas taču viņš -
Vecais, sirmais.
Brīdi klusejām.
Kad pīpe bij izpīpēta,
Papīri izcilāti,
Vairāk runājāms nekas nebij.
Sirmais piecēlās:
- Tagad es iešu. -
Durvīs atgriezās:
- Vai es tevi daudz pievīlu?
- Nē, pateicos,
Tāpat kā visi ...

/Arvīds Grigulis/

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut