Skip to Content

Pārdomas

Makss Horkheimers

Vācu filozofs un sociologs Makss Horkheimers Frankfurtē dibināja un vadīja Sociālās izpētes institūtu (1930 - 1941), kurā attīstīja jaunu interdisciplināru kustību - kritisko teoriju, kas apvienoja marksismā balstītu politisko filozofiju ar sociālajiem un kultūras pētījumiem. Tieši "Apgaismības dialektika" ir centrālais kritiskās teorijas sacerējums. Savukārt Teodors Ludvigs Vīzengrunds Adorno, kurš bija viens no vadošajiem Frankfurtes filozofiskās skolas pārstāvjiem, rakstīja arī par socioloģiju, muzikoloģiju un psiholoģiju.

Bāliņš

Balēliņš [bāliņš] deminutīvs: baleniņš, bēleniņš, bālelītis u.c. Radu valodās nav formā atbilstoša līdzīgas nozīmes vārda. Šajā vārdā saplūduši divu indoeiropiešu pirmsvalodas sakņu refleksi:
1. *bhrā-:*bhrāter- 'lielģimenes loceklis, asinsradinieks, brālis'; no šejienes latviešu 'brālis'
2.*bel- 'stiprs', no kā sebkrievu 'boļij'(senslāvu boļji) 'lielāks, stiprāks, augstāks, vecāks, labāks'; krievu 'bolšoj' - 'liels', senindiešu 'balam' - 'spēks, stiprums, vara', 'bālah' - 'jauns, zēns, bērns', skitu 'bala' - 'karotājs karadraudze'.
T.i. 'baliņš' < *bālinis sākotnēji 'spēcīgais, stiprais, varenais' (kam blakus varēja arī atvasinājums 'balis'). Šo apzīmējumu varēja attiecināt uz katru ģints jauno vīrieti: "Simtiem priežu, simtiem egļu, simtiem manu bāleliņu" (LD 18048).

Lūgšana

euro!
31. jan 18:11
http://www.draugiem.lv/k-studija/

Mūsu Māte, kas esi Briselē.
Svētītas lai top Tavas direktīvas,
Lai atnāk Tavs Lisabonas līgums
Tavs prāts lai notiek kā Vācijā, tā arī Latvijā,
Mūsu dienišķos tiešmaksājumus
Dod mums šogad,
Un piedod mums mūsu centienus izdzīvot,
Kā arī mēs piedodam grieķiem viņu atlaistos parādus,
Un neieved mūs pārdomāšanā,
Bet atpestī mūs no izlemšanas,
Par latu......eiro..euro...oiro
Jo tev pieder Eiropas Parlaments
Eiropas Padome
Un Eiropas fondi
Mūžīgi mūžos.
Oiro.

Dzejoļi

Vientuļas upes piekrastē kuplajā zālē es viņai jautāju: "Meitene, kurp tu ej, savu gaismekli ar mēteli aizsegusi? Mans nams ir tumšs un vientulīgs - aizdod man savu gaismu!" Viņa pacēla uz mirkli savas tumšas acis un caur krēslu pavērās manī. "Es nāku pie upes," viņa teica,"lai noliktu gaismekli uz ūdens, kad dienas gaisma rietumos nodzisīs." Es stāvēju viens kuplajā zālē un vēroju, kā viņas gaismekļa niecīgo liesmiņu aiznesa straume.

 

Tumstošās nakts klusumā es viņai jautāju:"Meitene, tavas ugunis visas ir aizdegtas,- kur gan tu iesi vēl ar savu gaismekli? Mans nams ir tumšs un vientulīgs - aizdod man savu gaismu!" Viņa pavērās man sejā ar savām tumšajām acīm un īsu brīdi stāvēja kā neziņā. "Es atnācu," beidzot viņa sacīja,"ziedot savu gaismekli debesīm." Es stāvēju un vēroju, kā veltīgi izdega viņas gaismeklis izplatījumā.

 

Bezmēness pusnakts tumsā es viņai jautāju: "Meitene, kādēļ tu turi savu gaismekli cieši pie sirds? Mans nams ir tumšs un vientulīgs - aizdod man savu gaismu!" Viņa mirkli apstājās , domāja un nakts tumsā vērās man sejā. "Es atnesu savu gaismu," viņa atbildēja,"lai pievienotu to gaismekli karnevālam." Es stāvēju un vēroju, kā viņas mazais gaismeklis bez kāda labuma pazuda starp ugunīm.

Čarlzs Bukovskis - Love

Charles Bukowski - Love

Man tālsaruna ar Čehoslovakiju

Man tālsaruna ar Čehoslovakiju.
Jau vairāk nekā nedēļu.
Neatvienojas. Ne uz minūti.
Līnija saslēgta.
Visu dienu.
Visu nakti.
Man tālsaruna ar Čehoslovakijas dzejnieku.
Manas rokās viņa dzeja.
Es atdzejoju.
Tādēļ arī līnija saslēgta.
Tā tas vienmēr notiek ar dzejniekiem.
Es pašlaik no rīta autobusā braucu uz darbu.
Līnija saslēgta.
Franci Šramek, varbūt atvienosimies?
Vēl to var.
Kolēģi, jūsu dzejā ir pļavas uz visām pusēm.
Pļavas pārstādīt grūti. It kā jāizrok pa ziedam.
Zieds ir jāatnes ar visu tā vienkāršību.
Ir jāatnes gaisam, kas pārskrēja.
Ir jāatnes ēna, kas pārskrēja.
Ir jānotiek, lai pats nāk līdz zirgs ar maigu skatienu.
Atdzejot – tas ir grūts darbs.

Ziedoņa dvesma

Jau ziedoņa vēsmas no dienvidiem plūst,
Jau cīruļi skani dzied gaisā.
Drīz pēdējais ledus pa pakalnēm kūst,
Un ziedonis puķes jau kaisa.
Lai noveļas katram nu skumjības slogs,
Lai sirdis smeļ līgsmības sauli.
Priekš bēdām vēl laiks ir, jo ātrāk kā koks,

Kas zaļo, mums nobālēs kauli.
Kā spārnos skrien stundas, skrien skaudīgais laiks,
Tik ilgi nav, draugs, tas brīdis,
Kad redzēt mūs Koķitus ūdens steigs
Un beidzies būs dzīvības sprīdis.
Tad, kamēr vēl jaunība dzīslās mums rit,
Lai jautrībai neļaujam beigties;
Kad miršanas tumšajā stunda reiz sit,
Uz mieru lai varam tad steigties.

E.Veidenbauma dzejolis

caurules

Jānis Ādamsons: par nākotni un realitāti

Jānis Ādamsons: par nākotni un realitāti

Zaļā ceturdiena

Zaļa ceturdiena, ceturdiena pirms Lieldienām, ir saistīta ar senām tradīcijām, kuras pieskaņojušās Lieldienu tradīcijām.

Ticējumi:

Pūpolsvētdiena

Pūpolsvētdienas tradīcijas
Pūpolsvētdiena jeb Pūpolnīca ir svētdiena pirms Lieldienām. Tātad - šosvētdien. Pēc latviešu tautas tradīcijām kaut vienam no mājas ļaudīm agri rītā jāceļas un jānoper ar pūpolu žagariņiem pārējie mājinieki, lai būtu laba veselība.

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut